„Tworzenie rozwiązań normatywno-opisowych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w postaci opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa”

Projekt realizowany jest na podstawie umowy na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Projekt realizowany jest od listopada 2020 do sierpnia 2023 r.

Celem projektu jest naukowe, kompleksowe i innowacyjne spojrzenie na obszar przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz system pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, poprzez pryzmat opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw i praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa.

Jest to pionierska inicjatywa przywrócenia moralności, etyce i aksjologii należnego im miejsca w systemie prawa.

Planowanym efektem prac badawczych jest opracowanie serii opracowań naukowych dotyczących aksjologii systemu prawa, obejmującej poszczególne dogmatyki prawa, z punktu widzenia obecnej w nich aksjologii.

Poszczególne prace będą podstawą dla rozwiązań normatywno-opisowych, mających kształtować i wspomagać przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Projekt obejmuje też opracowanie spójnego programu edukacji aksjologiczno-prawnej na fundamencie aksjologii prawa naturalnego.

Planowane opracowania teoretycznoprawne obejmą zagadnienia ogólne, takie jak m.in. kwestie antropologii filozoficznej, podmiotowości prawnej i wykładni prawa, zaś planowane opracowania w zakresie nauk dogmatycznych skupiać się będą m. in. na:

–  wykazaniu jedności prawa pozytywnego naturalnego w danej dogmatyce;

– przedstawieniu występujących w określonej dogmatyce praw naturalnych;

– praw pozytywnych, a także praw częściowo naturalnych i częściowo pozytywnych;

– ukazaniu wybranych instytucji o charakterze prawnonaturalnym w danej dogmatyce;

– przedstawieniu wybranych zagadnień dogmatycznych spójnych z częścią ogólną prawa naturalnego.