dsfsdf

Standardy profilaktyki zdalnej na przykładzie programu „Debata”, Remedium, nr 2 (337), 2021, s. 8-11

Wojcieszek M., Piekarz I. , Maciaszek S., Wojcieszek K. (2021). Summative evaluation of the „Debate” program for alcohol related problems prevention – pilot study. Alcohol and Drug Addiction, 2021, vol. 34, nr 1, s. 51-68.

Monografia jest wszechstronną podstawą teoretyczną do realizacji programu profilaktycznego problemów alkoholowych „Korekta dla osadzonych”, którego kurs e-learningowy skutecznie uruchomiła Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Może służyć zarówno jako przewodnik do samokształcenia dla adeptów programu, jak i podstawa do projektowania badań i oddziaływań profilaktycznych dla więźniów. Bardzo cenne wypełnienie luki w oddziaływaniach…

Wykorzystane w penitencjarystyce metody badawcze na przykładzie analizy czasopisma naukowego „PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO” w latach 2018-2019

DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION IN THE CONTEXT OF MASS MEDIA TRANSFORMATION

Wykorzystanie strzelca wyborowego w Służbie Więziennej – wprowadzenie do problematyki

Strzelectwo jako istotny element szkolenia służb mundurowych

Założenia organizacyjno-funkcjonalne Narodowych Sił Rezerwowych – kierunki zmian

Organizacje proobronne w tworzeniu społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys problemu

Powszechna Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Preventive use of direct coercive measures as essential tools for the implementation of statutory protective activities in the polish prison service, Journal of security and sustainability issues, Volume 11, 2021