dsfsdf

Środki przymusu bezpośredniego. Zakres i sposoby użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2020

Nowak B. (2020). [Nie]skazani na wykluczenie. Od patologii do normy zachowań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego

Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego. Przeciwdziałanie zagrożeniom. Rola służb

Szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego. Wprowadzenie do problematyki. Rola służb,

Czarkowski J.J., E-learning dla dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Difin; 2012

Czarkowski J.J., Malinowski M., Strzelec M., Tanaś M. Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii. Warszawa: Wydawnictwo DiG; 2020

Propedeutyka ochrony ludności w Polsce. Problemy. Możliwości. Perspektywy

Wojcieszek K.A. Iwanicka K., Krokosz E., Nowogrodzka A., Wojcieszek M.R.(2021). Profilaktyka problemów alkoholowych w systemie penitencjarnym. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Monografia jest wszechstronną podstawą teoretyczną do realizacji programu profilaktycznego problemów alkoholowych „Korekta dla osadzonych”, którego kurs e-learningowy skutecznie uruchomiła Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Może służyć zarówno jako przewodnik do samokształcenia dla adeptów programu, jak i podstawa do projektowania badań i oddziaływań profilaktycznych dla więźniów. Bardzo cenne wypełnienie luki…

Współczesny wymiar bezpieczeństwa publicznego kształtowanie bezpiecznych przestrzeni działania profilaktyczne. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2019