Podręcznik historii filozofii dla penitencjarystów.