Nasze badania
w służbie publicznej

Poznaj szczegóły
Budujemy bezpieczne
przestrzenie publiczne
Poznaj szczegóły
Podnosimy kompetencje w zakresie
bezpieczeństwa publicznego i powszechnego
Poznaj szczegóły

Najnowsze opisy wpływu społeczno-gospodarczego:

Kształcenie zdalne
Podnoszenie kompetencji zawodowych z wykorzystaniem kształcenia zdalnego
12 stycznia 2021

Nowoczesne nauczanie w dobie pandemii połączyliśmy z unikalnym doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego, umożliwiając szerokiemu odbiorcy w kraju i za granicą podnoszenie kompetencji zawodowych, z wykorzystaniem e-learningu.

Dyscypliny
Pedagogika
Słowa kluczowe
e-learning, kształcenie, kształcenie komplementarne, kształcenie zdalne, nowoczesne technologie
Polityka społeczna
Interdyscyplinarny wkład na rzecz Narodowego Programu Trzeźwości i Narodowego Programu Zdrowia
21 września 2020

Nasze badania wnoszą istotny wkład w debatę nt. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w polityce społecznej, dostarczając m.in. programy profilaktyczne, a także prowadząc działania edukacyjne na rzecz różnorodnych grup społecznych.

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki socjologiczne, Pedagogika
Słowa kluczowe
czynniki ryzyka i chroniące, narkomania, Problemy alkoholowe, rekomendowane programy profilaktyczne
Bezpieczeństwo publiczne
Budowanie bezpiecznych przestrzeni
1 grudnia 2020

Działalność naukowa SWWS przyczynia się do kształtowania bezpiecznych przestrzeni dla społeczeństwa. Sprostanie współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom odnoszącym się zarówno do bezpieczeństwa strukturalnego, jak i personalnego wymaga bowiem właściwie zorganizowanego algorytmu działań gwarantującego sprawne reagowanie na zagrożenia.

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie
Słowa kluczowe
bezpiecznych przestrzenie, ochrona ludności, szkolenia

Wiodące dokonania i ich oddziaływanie na społeczeństwo i gospodarkę

Działalność
naukowa

Działania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ukierunkowane są na transfer wiedzy oraz implementację wypracowanych rozwiązań. Rezultaty działalności badawczo-rozwojowej uczelni znajdują zastosowanie w działalności różnych podmiotów bezpośrednio lub pośrednio związanych z profilaktyką zagrożeń społecznych, porządkiem publicznym oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.
Beneficjentami działalności uczelni są instytucje powiązane z różnymi podmiotami publicznymi, prywatnymi i poza rządowymi oraz przedstawiciele różnych środowisk społecznych. Oddziaływanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych ma wpływ m.in. na: gospodarkę, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa, rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

Współpraca

Działania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ukierunkowane są na transfer wiedzy oraz implementację wypracowanych rozwiązań. Rezultaty działalności badawczo-rozwojowej uczelni znajdują zastosowanie w działalności różnych podmiotów bezpośrednio lub pośrednio związanych z profilaktyką zagrożeń społecznych, porządkiem publicznym oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.
Beneficjentami działalności uczelni są instytucje powiązane z różnymi podmiotami publicznymi, prywatnymi i poza rządowymi oraz przedstawiciele różnych środowisk społecznych. Oddziaływanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych ma wpływ m.in. na: