dr Katarzyna Adamiak

Profesor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Zainteresowania naukowe:
– przywództwo w organizacjach;
– kooperencja;
– zachowania organizacyjne;
– kultura organizacyjna.

Dorobek naukowy

 • Katarzyna Adamiak, Nair Vijesh Viswanathan

   

   

  Journal of Modern Science, 2018, Vol. 38, Nr. 3.
 • Conceptual framework of competences in real estate sales.

  Katarzyna Adamiak, Justyna Grześ-Bukłaho, Joanna Jończyk, Martyna Zaniewska

  International Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS), 2023
 • Quantitative analysis of the carbon footprint occurrence resulting from the transaction execution in the ERP system.

  Katarzyna Adamiak, Aleksandra Kopyto, Bartosz Wachnik, Zbigniew Chyba

  International Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS), 2023.
 • Impact of increased uncertainty on entrepreneurial behavior in Polish photonics sector enterprises under conditions of information asymmetry.

  Katarzyna Adamiak, Zbigniew Chyba, Bartosz Wachnik

  Law education security, tom 121, numer 4, 2023
 • Wykonanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Płońsk oraz Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla Gminy Miasto Płońsk do roku 2030

  Katarzyna Adamiak

  2020 - 2021 Fundacja Płońska Energia
 • Wykonanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ciechanów,

  Katarzyna Adamiak

  2023 Fundacja Płońska Energia
 •  “Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania”  – prelegent

  Katarzyna Adamiak

  Wojskowa Akademia Techniczna – Modele przywódcze w uczelniach wyższych na wybranych przykładach uczelni zagranicznych, 2023
 • „Trends in international student flows in Poland” – prelegent

  Katarzyna Adamiak

  EURIE - Euroasia Higher Education Summit in Istambuł, 2020 
 • Prezentacja: The role of leadership in coopetition – prelegent

  Katarzyna Adamiak

  SWPS University of social science and humanities International Conference: FAILED LEADERSHIP, 2019   

Dorobek organizacyjny

 • Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

  październik 2023 – obecnie
 • Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania, profesor WSEiZ

  2019 – 2023 - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Prodziekan Wydziału Inżynierii i Zarządzania, adiunkt

  2016 – 2019 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej PARP – ekspert

  2020 – do chwili obecnej
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”- Regionalny Zespół Doradczy – ekspert

  2020 – do chwili obecnej
 • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Zespół problemowy ds. Edukacji – członek zespołu

  2019 – do chwili obecnej
 • Rada Dialogu Społecznego – Zespół Problemowy do spraw usług publicznych – członek zespołu

  2019 – do chwili obecnej
 • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Zespół problemowy ds. Edukacji – członek zespołu

  2019 – do chwili obecnej
 • Rada Dialogu Społecznego – Zespół Problemowy do spraw usług publicznych – członek zespołu

  2019 – do chwili obecnej
 • Business Centre Club – ekspert do spraw klastrów i szkolnictwa wyższego

  2018 – do chwili obecnej

Pozostałe osiągnięcia

2023 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – Nagroda Rektora za 7-letnie pełnienie funkcji Prodziekana Wydziału Inżynierii i Zarządzania, wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

2023 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – Nagroda Rektora za przygotowanie dokumentacji do Ministerstwa Edukacji i Nauki celem uruchomienia nowego kierunku studiów

2020 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Nagroda Rektora za organizację oraz nadzór merytoryczny nad studiami w języku angielskim na kierunkach: Zarządzanie i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

2017 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – Nagroda Rektora za zaangażowanie, aktywność i wkład pracy w rozwój Wydziału Inżynierii i Zarządzania oraz organizację procesu integracji studentów WSEiZ

2023 Wyjazd w ramach Erasmus plus program – Instituto Tecnologico de Santo Domingo Dominikana – wykłady z zakresu przywództwa i modeli biznesowych w uczelniach wyższych

2021 Wyjazd w ramach Erasmus plus program – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte – wykłady z zakresu przywództwa

2019    Wizyta studyjna organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w University of Helsinki – uczestnik

2019    Wyjazd w ramach Erasmus plus program – University of Applied Sciences in Ferizaj (Kosowo) – staff week – ewaluacja egzaminów końcowych

2019    Wyjazd w ramach Erasmus plus program – University of Applied Sciences in Ferizaj (Kosowo) – wykłady z zakresu przywództwa z zarządzaniu

2018    University of Porto- International Staff Training Week for Human Resources

dr Katarzyna Adamiak