dr Adrian Pachciarz

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Absolwent studiów prawniczych. Następnie rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które zakończył obroną rozprawy doktorską.

Wykładowca akademicki. Uczestnik wielu konferencji, sympozjów oraz seminariów naukowych.

Zainteresowania badawcze: międzynarodowa ochrona praw człowieka; prawo międzynarodowe publiczne; prawo wyznaniowe, penitencjarystyka.

Dorobek naukowy

dr Adrian Pachciarz