dr Ewa Iwaniuk

Numer ORCID

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ W WARSZAWIE

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

doktor nauk społecznych

Temat dysertacji:  „Działania na rzecz minimalizowania przestępczości w wojsku w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” – promotor rozprawy prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler.

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU                                       

Wydział Prawa

magister prawa

Praca magisterska pt.: „Kryminologiczne i prawne aspekty wymuszenia rozbójniczego”  pod kierunkiem naukowym prof. Emila W. Pływaczewskiego

 

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO W WARSZAWIE

Sądowy Kurator Społeczny

Mediator Sądowy

Zainteresowania naukowe

 • prawo karne;
 • penitencjarystyka;
 • wymiar sprawiedliwości;
 • bezpieczeństwo państwa.

 

Dorobek naukowy

 • Odpowiedzialność karna za naruszenie praw konsumenta [w:] Wybrane aspekty praw konsumenta w Polsce – red. K. Jurewicz-Bakun, M. Taraszkiewicz.

  Ewa Ciepierska

  Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, 2019.
 • Ewa Ciepierska

  Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.
 • Źródła jako organy publikacyjne, w których ogłaszane są akty normatywne [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część ogólna, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk.

  Ewa Ciepierska

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Środki normatywne w dziedzinie obronnej państwa [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część ogólna, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk.

  Ewa Ciepierska

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Bezpieczeństwo polityczne RP – aspekty prawne – Prawo karne [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część szczegółowa, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk.

  Ewa Ciepierska

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Bezpieczeństwo społeczne – aspekty prawne – Prawo krajowe RP bezpieczeństwa społecznego, w sferze socjalnej – Opieka nad osobami niepełnosprawnymi [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część szczegółowa, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk.

  Ewa Ciepierska

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Bezpieczeństwo społeczne – aspekty prawne – Prawo krajowe RP bezpieczeństwa społecznego,  w sferze socjalnej – Prawo pracy [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część szczegółowa, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk.

  Ewa Ciepierska

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Bezpieczeństwo społeczne – aspekty prawne – Prawo krajowe RP bezpieczeństwa społecznego, w sferze socjalnej – Promocja zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część szczegółowa, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk

  Ewa Ciepierska

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Bezpieczeństwo społeczne – aspekty prawne – Prawo krajowe RP bezpieczeństwa społecznego, w sferze socjalnej – Warunki pracy [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część szczegółowa, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk.

  Ewa Ciepierska

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Koordynator organizacji szkoleń dla przedstawicieli instytucji wchodzących w skład tzw. łańcucha sprawiedliwości, które będą miały na celu upowszechnienie stosowania kar nie izolacyjnych z Modułu nr 3 pn. „Opracowanie i wdrożenie narzędzia szacowania ryzykiem powrotności osób odbywających karę pozbawienia wolności do przestępstwa”  w ramach projektu „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” – projekt realizowany w ramach Programu ,,Sprawiedliwość” finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – III 2023 – obecnie.

  Ewa Ciepierska

  2023
 • Członek Projektu naukowo – badawczego w ramach współpracy z Uniwersytetem w Ivano – Frankivsku pt: Ochrona ludności aspekt prawno – instytucjonalny – I 2023 – obecnie.

  Ewa Ciepierska

  2023
 • Członek Komitetu Organizacyjnego KONKURS WIEDZY – Mediacja? Zdecydowanie tak? Konkurs organizowany przez Centrum Mediacji przy PWSIiP w Łomży we współpracy z Katedrą Nauk Prawnych Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (obecnie Akademia Nauk Stosowanych w Łomży) oraz kołem naukowym Akademickie Forum Samorządowe – III 2020.

  Ewa Ciepierska

  2020

Dorobek organizacyjny

 • STAŁY MEDIATOR SĄDOWY

  I 2019 – obecnie, przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce

  2019
 • STAŁY MEDIATOR SĄDOWY

  I 2019 – obecnie, przy Sądzie Okręgowym w Łomży.

       

  2019
 • SĄDOWY KURATOR SPOŁECZNY

  XI 2006 – obecnie,  Sąd Rejonowy w Ostrołęce.

  ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych.

  2006
 • Służba Ochrony Państwa
  Szkolenia zawodowe oficerskie w zakresie prawa karnego

  II 2023 – III 2023

  XI 2022 – XII 2023

  XI 2021 – I 2022

  I 2021 – II 2021

   

dr Ewa Iwaniuk