dr Ewa Cisowska-Sakrajda

dr nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych,

doktor prawa (Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji, studia doktoranckie), magister prawa (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, jednolite studia prawnicze), magister administracji (Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Wydział Prawa i Administracji, jednolite studia administracji publicznej), studia z zakresu „Prawo europejskie” (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji), uczestnik seminariów i warsztatów z zakresu praw człowieka i obywatela (Europejski Trybunał Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji i Rada Europy)

Zainteresowania naukowe:
obszar prawa administracyjne materialnego i procesowego oraz prawa sądowoadministracyjnego, w tym przede wszystkim współpraca państw (udzielanie wzajemnej pomocy) w zakresie finansów publicznych, telemedycyna, ochrona informacji publicznej i infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej, egzekucja administracyjna, administracyjno-prawne aspekty ochrony praw człowieka.

Dorobek naukowy

 • Podstawy traktatowe polityki imigracyjnej Unii Europejskiej,

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  Law • Education • Security, Special Issue 1/2023, Warszawa 2023, s. 329 – s. 351.
 • Normatywne wymagania bezpieczeństwa infrastruktury informacyjno – komunikacyjnej państwa w prawie krajowym.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  „Problemy Techniki Uzbrojenia” 2023 tom 165, nr 3, s. 101 - s. 132.
 • Ingerencja państwa w sferę praw i wolności jednostki w stanie nadzwyczajnym.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  „Przegląd Legislacyjny” nr 3 (125)/2023, 24 – 44.
 • Standard bezpieczeństwa infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej państwa w ujęciu krajowej regulacji prawnej.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  „Problemy Techniki Uzbrojenia” 2023 tom 164, nr 2, s. 83 - s. 109.
 • Dostęp do informacji publicznej w warunkach normalnego funkcjonowania państwa a zagrożenia dla bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  „Wiedza Obronna” 2023 nr 1, tom 282, s. 211 – s. 251
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej państwa.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  „Problemy Techniki Uzbrojenia” 2022, tom 162, nr 4, s. 89–130.
 • Dostęp do informacji publicznej a bezpieczeństwo państwa.

  Ewa Cisowska-Sakrajda, Joanna Wyporska-Frankiewicz

  „Wiedza Obronna” 2022 nr 1, tom 278, s. 109 - 141
 • Doręczanie za granicę dokumentów urzędowych i sądowych w świetle prawa krajowego.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  Zeszyty Naukowe Naczelnego Sądu Administracyjnego 2017, z. 1 (70)Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Wolters Kluwer SA, Warszawa 2017, s. 18 – s. 38
 • Doręczania transgranicznych dokumentów urzędowych i sądowych w świetle prawa do dobrej administracji i prawa do sądu.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  Zeszyty Naukowe Naczelnego Sądu Administracyjnego, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Wolters Kluwer SA, 2016, z. 1,
 • Doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym w obrocie zagranicznym.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2010, z. 3 (20), s. 31 – s. 54
 • Funkcjonowanie organów państwa w (post)pandemicznym świecie – ujęcie proceduralno-prawne.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] M. Kozioł (red.), A. Zagórska (red.), Wyzwania, zagrożenia i szanse  dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w świecie (post)pandemicznym, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2023, s. 147 – s. 187
 • Sytuacja prawno – medyczna jednostki w czasie zagrożenia dla zdrowia publicznego.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] P. Sweklej (red.), A. Mróz – Jagiełło (red.), J. Walczak (red.), Epimilitaris 2023. Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN, T.2, Wydawnictwo Wojskowy Instytutu Techniczny Uzbrojenia, Zielonka 2023, s. 109 – s. 134
 • Rola sądów administracyjnych w kształtowaniu źródeł prawa administracyjnego w Konstytucji z 1997 r.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] J. Szymanek (red.), 25 lat stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo CBPE SWWS, Warszawa 2023, s. 271 – s. 309
 • Zastosowanie innowacyjnych technologii w obszarze ochrony zdrowia publicznego a bezpieczeństwo państwa.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] K. Śmiałek (red.), W. Śmiałek (red.), Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2022, s. 217 – s. 270
 • Usługi telemedyczne a bezpieczeństwo zdrowia publicznego państwa. Krajowe uwarunkowania prawno-medyczne.

  Ewa Cisowska-Sakrajda, Anna Cisowska-Maciejewska

  [w:] A. Mróz-Jagiełło (red.), J. Walczak (red.), Epimilitaris 2022. Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN. Nauka – Innowacje – Implikacje praktyczne, Zielonka 2022, Wydawnictwo Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, s. 201 – s. 234
 • Dostęp do informacji publicznej w warunkach stanu wyjątkowego a zagrożenia dla bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] W. Kitler (red.), P. Hac (red.), Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2022, s. 94 – s. 120
 • Władza w obszarze udzielania wzajemnej pomocy.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] Z. Duniewska, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Władza w przestrzeni administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa - Łódź 2020, s. 430 – s. 452
 • Współpraca państw a obowiązek wzajemnej pomocy administracyjnej.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Wrocław 2017
 • Anonimowy, elektroniczny wniosek o informację publiczną, a skarga do sądu administracyjnego.

  Ewa Cisowska-Sakrajda, Joanna Wyporska-Frankiewicz

  [w:] P.A. Nowak (red.) Innowacje 2016. ICT w służbie społeczeństwu, Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Cyfryzacji Wydział Społeczeństwa Informacyjnego Łódź 2016, s. 89 – s. 111
 • Grzywna z tytułu niewykonania wyroku sądu administracyjnego jako rodzaj „sankcji wykonawczej”

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] E. Ura, S. Pieprzny (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2016
 • Grzywna z tytułu niewykonania wyroku sądu administracyjnego jako rodzaj „sankcji wykonawczej”

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] E. Ura, S. Pieprzny (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2016
 • Organy wzajemnej pomocy jako organy wspólnej przestrzeni administracyjnej.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] A. Mezglewski (red.), Struktury administracji publicznej. Metody, Ogniwa, Więzi. Tom 1, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 77 -  s. 93
 • Egzekucja wierzytelności zagranicznych w drodze współpracy państw.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] J. Glumińska-Pawlic, E. Janiak (red.), Egzekucja należności pieniężnych. Teoria i praktyka, Izbicko 2015, KANGA-DRUK-Katowice, s. 21 – s. 39
 • Współpraca państw a standardy pomocy w sprawach podatkowych.

  Ewa Cisowska-Sakrajda, J. Wegner-Kowalska

  [w:] red.: Z. Czarnik, J. Pośpieszny, L. Żukowski, Wolters Kluwer SA (Lex a Wolters Kluwer business), Internacjonalizacja administracji publicznej, Warszawa 2015, s. 371 – s. 392
 • Wymierzanie sprawiedliwości przez sądy administracyjne w sprawach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] red.: M. Stahl, M. Kasiński, L. Wlaźlak, Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer SA (Lex a Wolter Kluwer business) Warszawa 2015, s. 752 – s. 771
 • Minimum egzystencji zobowiązanego i jego rodziny w toku egzekucji administracyjnej.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] Z. Duniewska (red.), Dobra chronione w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 365 – s. 383
 • Zadania i kompetencje ministra finansów jako organu wzajemnej pomocy.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] J. Łukasiewicz (red.), Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2014, s. 97 – s. 107
 • Systemy teleinformatyczne a komunikacja państw członkowskich w dochodzeniu należności pieniężnych w trybie egzekucji administracyjnej.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] red. naukowi: J.Zimmerman, P.J.Suwaj, Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Lex a Wolters Kluwer Polska SA (Wolters Kluwer business), Warszawa 2013, s. 629 – 648,
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa wobec jednostki za naruszenie prawa wspólnotowego przez sąd administracyjny jako swoisty rodzaj sankcji prawnej.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] Sankcje administracyjne – blaski i cenie, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. (Lex a Wolters Kluwer business), Warszawa 2011, s. 673 – s. 690
 • Ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy w postępowaniu mediacyjnym.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] J. Boć, L. Dziewięcka – Bokun (red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited sp. z o.o., Wrocław 2008, s. 457 – s. 468
 • Postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] J. Łukasiewicz (red.), Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Odział w Rzeszowie, Rzeszów 2007, s. 69 – s. 78
 • Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z pomocy obcego państwa w egzekucji administracyjnej.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  [w:] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.) Zarys Prawa, System egzekucji administracyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Oficyna Wydawnicza VERBA, Warszawa 2004, s. 218 – s. 234
 • Wzajemna pomoc w dochodzeniu określonych kategorii należności pieniężnych.

   

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  System prawa administracyjnego procesowego. Administracyjne postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, tom III część 2, Zagadnienia szczegółowe, pod red. naukową D.R. Kijowskiego, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o, ss. 319
 • Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej.

   

  – rozdział 8 (Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z pomocy obcego państwa w egzekucji administracyjnej), s. 234 – s. 283; rozdział 6, pkt 6.13 (Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i pozostałych praw majątkowych), s. 163 – s. 172; rozdział 6, pkt 6.5, (Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych), s.124 – s. 145

  Ewa Cisowska-Sakrajda, K. Defecińska-Tomczyk, M.Sieniuć, A. Karotko – Suwałko, J.P. Tarno, J. Wyporska- Frankiewicz

  Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. (ABC a Wolters Kluwer business), Warszawa 2012
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz LEX, pod red. D.R.Kijowski.

   

  – komentarz do: art. 66a – art. 66zp, s. 681 – s. 829, ss. 148, udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych, rozdział 7; art. 1a pkt 17a, zagraniczny tytuł wykonawczy, pkt 3.26., s. 84/85; do art. 1a pkt 8d, s. 68, państwo trzecie, pkt 3.16.; art. 1a pkt 8c, s. 66 – s. 67, państwo członkowskie, pkt 3.15.; art. 8a i 8b, s. 66, organ wnioskujący i organ wykonujący, pkt 3.14.; art. 1a pkt 5a, s. 57 – s. 62, obce państwo, pkt 3.10.; art. 1a pkt 4c, s. 55/56, jednolity tytuł wykonawczy, pkt 3.8.; art. 1a pkt 3a, s. 51/52, dokument zabezpieczenia, pkt. 3.5; art. 1a pkt 1a, s. 57 – s. 43 – 45, ss. 3, centralne biuro łącznikowe, pkt. 3.2.

   

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  Wolters Kluwer SA (Lex a Wolters Kluwer business), Warszawa 2015, wydanie II
 • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

   

  –  komentarz do art. 1a pkt 5a, s. 51 – s. 56, ss. 6, komentarz do art. 66a – art. 66zp (rozdział 7 Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy  dochodzeniu należności pieniężnych), s. 588 – s. 686, ss. 98

  Ewa Cisowska-Sakrajda

  Komentarz, pod red. D.R.Kijowski, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. (ABC a Wolters Kluwer business), Warszawa 2010, wydanie I
 • Rola i znaczenie trzeciej władzy – od teorii do praktyki, pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Grzegorza Grosse, obszar badawczy: Europeizacja sądów narodowych w czasie kryzysu.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

 • Rola i znaczenie trzeciej władzy – od teorii do praktyki 17 listopada 2023 r. (seminarium w CBPE AWS)

  referat: Europeizacja sądów narodowych w czasie kryzysu

  Ewa Cisowska-Sakrajda

 • Konferencja Naukowa „Społeczne i techniczne uwarunkowania bezpieczeństwa – problemy interdyscyplinarne” Spała 18 – 19 maja 2023 r. (zorganizowana przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie Wydział Podstaw Bezpieczeństwa Narodowego, przy współpracy Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie oraz Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych)

  referat: Zastosowanie hologramów w ochronie zdrowia

  Ewa Cisowska-Sakrajda

 • IX KONFERENCJA NAUKOWA EPIMILITARIS 2023 „Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN” Ryn 27-29 marca 2023 r. (zorganizowana przez Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, oraz Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej – przy patronacie honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej, patronacie naukowym Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Partner Główny Konferencji: Sztab Generalny Wojska Polskiego)

  referat: Sytuacja prawno-medyczna jednostki w czasie zagrożenia zdrowia publicznego.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

 • XIV Międzynarodowa Konferencja Uzbrojenia „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa” Ryn 19-22 września 2022 r. (zorganizowana przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce)

  referat: Prawne aspekty bezpieczeństwa infrastruktury informacyjno – komunikacyjnej państwa a bezpieczeństwo informacyjne państwa, udział w dyskusji.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

 • Międzynarodowa Konferencja „Ograniczenia i naruszenia wolności religijnej. Perspektywa krajowa i międzynarodowa” Warszawa 2 – 3 września 2022 r. (zorganizowana przez CBPE i SWWS)

  Ewa Cisowska-Sakrajda

 • VIII KONFERENCJA NAUKOWA EPIMILITARIS 2022 „Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN – Innowacje, technologie, praktyka” Ryn 11 – 13 kwietnia 2022 r. (zorganizowana przez Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej przy patronacie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia)

  referat: Usługi telemedyczne a bezpieczeństwo zdrowia publicznego państwa. Krajowe uwarunkowania prawno-medyczne. Krajowe uwarunkowania prawno – medyczne, wspólnie z dr n. med. Anną Cisowską – Maciejewską.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku” Warszawa 6 kwietnia 2022 r. przy użyciu platformy MS Teams, w trybie zdalnym (zorganizowana przez Wojskowa Akademię Techniczną we współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie)

  referat: „Zastosowanie nowoczesnych technologii w obszarze ochrony zdrowia”, wspólnie z dr n. med. Anną Cisowską-Maciejewską.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

 • Międzynarodowa Konferencja „Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” Warszawa 23 – 24 listopada 2021 r., zorganizowana przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie

  referat: Dostęp do informacji publicznej a bezpieczeństwo państwa, wspólnie z dr hab. J. Wyporską-Frankiewicz, prof. UŁ

  Ewa Cisowska-Sakrajda

 • „Ład międzynarodowy w świecie (post)pandemicznym – wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego” Jurata 13 – 15 grudnia 2021 r. (zorganizowana przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie i Stowarzyszenie Ruch Obronny w Warszawie)

  referat: „Funkcjonowanie organów państwa w (post)pandemicznym świecie – ujęcia proceduralno-prawne”

  Ewa Cisowska-Sakrajda

 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, Polska.

  Ewa Cisowska-Sakrajda

Dorobek dydaktyczny

 • Opiekun aplikantów prokuratorskich Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (praktyki zawodowe – WSA w Łodzi)

 • Opiekun aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi (praktyki zawodowe – WSA w Łodzi)

 • Członek komisji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, najpierw w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, a następnie Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Łodzi.

Pozostałe osiągnięcia

Laureatka konkursu „Sędzia europejski 2015”, przyznawanego przez Międzynarodową Komisję Prawników Sekcja Polska w kategorii sądy administracyjne.

Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi z tytułu osiągnięć naukowych i postawy studenckiej na rzecz społeczności akademickiej.

dr Ewa Cisowska-Sakrajda