dr Ewa Iwaniuk

Numer ORCID

Ewa Iwaniuk – doktor nauk społecznych, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, adiunkt Instytutu Nauk Prawnych Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, kierownik Katedry Prawa Karnego AWS. Stały mediator sądowy i sądowy kurator społeczny w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych. Doświadczony wykładowca akademicki realizujący zajęcia m. in. w zakresie prawa w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademii Łomżyńskiej i Uczelni WSB Merito w Warszawie oraz podczas realizowanych w systemie szkoleń zawodowych oficerskich w Służbie Ochrony Państwa. Przewodnicząca Zespołu ds. organizacji i sposobu odbywania aplikacji kuratorskiej w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości oraz koordynator szkoleń dla kadry wymiaru sprawiedliwości pn. „Kary alternatywne”. Autorka publikacji naukowych w zakresie: bezpieczeństwa i jego prawych aspektów, prawa wojskowego, prawa karnego oraz odpowiedzialności karnej za naruszenie praw konsumentów.

Dorobek naukowy

 • Kształtowanie działań na rzecz deprecjacji przestępczości w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  Wydawnictwo AWS, 2023
 • Wybrane zmiany w polskim prawie karnym po nowelizacji Kodeksu karnego (stan prawny na 1 października 2023 r.)

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  „Law • Education • Security” 2023, Volume 0, Issue 1/2023
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie praw konsumenta [w:] Wybrane aspekty praw konsumenta w Polsce – red. K. Jurewicz-Bakun, M. Taraszkiewicz.

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, 2019.
 • Przegląd przestępstw z części wojskowej Kodeksu karnego, cześć IV – Prawo wojskowe i kształtowanie dyscypliny wojskowej [w:] Prawo Wojskowe, red. Waldemar Kitler, Dariusz Nowak, Marta Stepnowska.

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.
 • Źródła jako organy publikacyjne, w których ogłaszane są akty normatywne [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część ogólna, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk.

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Środki normatywne w dziedzinie obronnej państwa [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część ogólna, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk.

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Bezpieczeństwo polityczne RP – aspekty prawne – Prawo karne [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część szczegółowa, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk.

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Bezpieczeństwo społeczne – aspekty prawne – Prawo krajowe RP bezpieczeństwa społecznego, w sferze socjalnej – Opieka nad osobami niepełnosprawnymi [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część szczegółowa, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk.

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Bezpieczeństwo społeczne – aspekty prawne – Prawo krajowe RP bezpieczeństwa społecznego,  w sferze socjalnej – Prawo pracy [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część szczegółowa, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk.

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Bezpieczeństwo społeczne – aspekty prawne – Prawo krajowe RP bezpieczeństwa społecznego, w sferze socjalnej – Promocja zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część szczegółowa, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Bezpieczeństwo społeczne – aspekty prawne – Prawo krajowe RP bezpieczeństwa społecznego, w sferze socjalnej – Warunki pracy [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP – część szczegółowa, red. nauk. Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk.

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.
 • Koordynator warsztatów dla funkcjonariuszy publicznych pn. „Kary alternatywne” realizowanych w ramach projektu „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” Moduł III pn. „Opracowanie i wdrożenie narzędzia szacowania ryzykiem powrotności osób odbywających karę pozbawienia wolności do przestępstwa” – z Programu ,,Sprawiedliwość” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 III 2023 – IV 2024.

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  2023 - 2024
 • Członek Projektu naukowo – badawczego w ramach współpracy z Uniwersytetem w Ivano – Frankivsku pt: Ochrona ludności aspekt prawno – instytucjonalny – I 2023.

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  2023
 • Członek Komitetu Organizacyjnego KONKURS WIEDZY – Mediacja? Zdecydowanie tak? Konkurs organizowany przez Centrum Mediacji przy PWSIiP w Łomży we współpracy z Katedrą Nauk Prawnych Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (obecnie Akademia Łomżyńska) oraz kołem naukowym Akademickie Forum Samorządowe – III 2020.

  Ewa Ciepierska (Iwaniuk)

  2020

Dorobek dydaktyczny

Dorobek organizacyjny

 • Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce oraz Sądzie Okręgowym w Łomży.

  2019
 • Sądowy Kurator Społeczny przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych.

  2006
 • Przewodnicząca Zespołu do spraw organizacji i sposobu odbywania aplikacji kuratorskiej w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

  2023
dr Ewa Iwaniuk