dr Grzegorz Krysztofiuk

Doktor nauk prawnych, adiunkt Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

2010 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, doktor nauk prawnych;
2005-2009 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, studia doktoranckie;
2005-2008 Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, aplikacja prokuratorska ;
2005 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa;
2000-2005 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, studia na kierunku prawo.

Zainteresowania naukowe:

prawo karne materialne i procesowe, prawo europejskie, prawo karne gospodarcze.

 

Dorobek naukowy

 • Cyfryzacja postępowania karnego a naczelne zasady tego postępowania – doświadczenia Polski, Chorwacji i Unii Europejskiej.

  Grzegorz Krysztofiuk

  Law Education Security, Special Issue 1/2023,
 • Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 marca 2020 r., sprawa C-183/18 (dot. pojęcia „osoba prawna”).

  Grzegorz Krysztofiuk

  Prokuratura i Prawo 2020, nr 9.
 • Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 marca 2020 r., sprawa C-717/18 (dot. ENA).

  Grzegorz Krysztofiuk

  Prokuratura i Prawo 2020, nr 7-8.
 • Projekt ustanowienia Prokuratury Europejskiej.

  Grzegorz Krysztofiuk

  Prokuratura i Prawo 2015, nr 9.
 • Zwalczanie przestępczości gospodarczej w Polsce na tle doświadczeń brytyjskich – wybrane zagadnienia,

  Grzegorz Krysztofiuk

  Iustitia 2013, nr 3.
 • Europejski nakaz dochodzeniowy,

  Grzegorz Krysztofiuk

  Prokuratura i Prawo 2012, nr 2.
 • Uwagi do projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z punktu widzenia praktyki prokuratorskiej, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zeszyt specjalny, 2012, nr 4.

  Grzegorz Krysztofiuk

  Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zeszyt specjalny, 2012, nr 4.
 • Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych w Traktacie Lizbońskim

  Grzegorz Krysztofiuk

  Prokuratura i Prawo 2011, nr 7-8.
 • Decyzja ramowa jako środek wdrażania zasady wzajemnego uznawania orzeczeń organów sądowych w Unii Europejskiej,

  Grzegorz Krysztofiuk

  Prokurator 2009, nr 1.
 • Obowiązek prounijnej interpretacji prawa karnego,

  Grzegorz Krysztofiuk

  Studia Iuridica 2007, nr 46.
 • Uwagi dotyczące zasady ne bis in idem w prawie Unii Europejskiej na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2006 r.,

  Grzegorz Krysztofiuk

  Wojskowy Przegląd Prawniczy 2007, nr 3

Dorobek organizacyjny

 • Opiekun naukowy koła Procesu Karnego

Pozostałe osiągnięcia

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krajowej Izby Radców Prawnych

dr Grzegorz Krysztofiuk