dr Karolina Marchlewska-Patyk

Życiorys naukowy:

• 2020-2022 – Executive Master of Business Administration UEP (MBA) – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
• 2010-2011 – Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy;
• 2004-2010 – Studia doktoranckie – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Zakład Stosunków Międzynarodowych;
• 1999-2004 – Studia magisterskie – Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Wydział Humanistyczny, Instytut   Nauk Politycznych, kierunek: Politologia, specjalność: integracja europejska.

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z koncepcją smart city, rynkami pracy w Unii Europejskiej i polityką flexicurity.

 

Dorobek naukowy

 • Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Management & Quality”, 2023, Vol. 5, No 2, ss. 169-183
 • Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Akademia Zarządzania”, 2023, 7(1)/2023, ss. 149-173
 • Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Management & Quality”, 2022
 • Karolina Marchlewska-Patyk, M. Baran, M. Kłos  

  [w:] „Przegląd Organizacji”, 2022.
 • Karolina Marchlewska-Patyk,  M. Baran, M. Kłos, M. Chodorek 

  [w:] “Energies”, numer specjalny „Sustainable Smart Cities” w „Smart Cities and Urban Management” (F1) Energies 2022, 15(5),
 • Sprawozdanie z konferencji „25 lat samorządności w Polsce”, Bydgoszcz, 19 września 2015 roku.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 7 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2015 r., (red.) Sobczak-Michałowska M., Marchlewska K., Bydgoszcz 2015;
 • Aplikowanie o środki europejskie przez Polskę w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz realizacja projektów na podstawie doświadczeń z lat 2007-2013

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 6 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2014 r., (red.) Sobczak-Michałowska M., Marchlewska K., Bydgoszcz 2014;
 • Proces kształtowania polityki społecznej w Wielkiej Brytanii z perspektywy ubóstwa i wykluczenia społecznego.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 2 – poświęcony zagadnieniom Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Bydgoszcz 2010, (red.) Sobczak-Michałowska M., Marchlewska K., Bydgoszcz 2010;
 • Wykluczenie – wielowymiarowe zjawisko.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 2 – poświęcony zagadnieniom Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Bydgoszcz 2010, (red.) Sobczak-Michałowska M., Marchlewska K., Bydgoszcz 2010;
 • W kierunku flexicurity, czyli duński projekt dla Unii Europejskiej.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Unia Europejska – społeczno-ekonomiczne studia nad przyszłością Wspólnoty”, Nr 1, (red.) Sobczak-Michałowska M., Marchlewska K., Bydgoszcz 2009;
 • Rumunia i Bułgaria – szanse czy zagrożenia dla socjalnego oblicza Unii Europejskiej?

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Studia i analizy europejskie”, Nr 4, (red.) Marchlewska K., Bydgoszcz 2009
 • Model przyszłego europejskiego welfare state.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Studia i analizy europejskie”, Nr 3, (red.) Marchlewska K., Bydgoszcz 2009;
 • Rynek pracy jako obszar budowy europejskiego układu socjalnego.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Studia i analizy europejskie”, Nr 2, (red.) Maj Cz., Marchlewska K., Bydgoszcz 2008;
 • Europejski model welfare state jako cel wielokulturowej Europy.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Studia i analizy europejskie”, Nr 1, (red.) Maj Cz., Marchlewska K., Bydgoszcz 2008;
 • Europejski model socjalny – cel integrującej się Unii Europejskiej

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Zarządzanie w samorządzie terytorialnym”, Nr 2/2008, (red.) Potoczek A., Włocławek 2008;
 • Flexicurity – duński program dla Unii Europejskiej (rozdział książki).

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Unia Europejska – Kwestie społeczne”, Tom 3, (red.) Waluch K., Płock 2007;
 • Karolina Marchlewska-Patyk

  „Polityka Społeczna”, Nr 7, Lipiec 2007
 • Polityka społeczna jako obszar procesów integracyjnych Unii Europejskiej.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Europejskie Zeszyty Naukowe”, Nr 5, (red.) Waluch K., Płock 2007;
 • Nowy początek, czyli lizboński program odnowy Unii Europejskiej w okresie 2000 – 2010.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Europejskie Zeszyty Naukowe”, Nr 3, (red.) Waluch K., Płock 2006;
 • Polityka regionalna w Unii Europejskiej.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  [w:] „Europejskie Zeszyty Naukowe”, Nr 2, (red.) Waluch K., Płock 2005.
 • 5 kroków do firmy – czyli procedura rejestracji działalności gospodarczej w Polsce”

  Karolina Marchlewska-Patyk

  portal „Twój biznes”;
 • „Formy prowadzenia działalności gospodarczej”

  Karolina Marchlewska-Patyk

  portal „Twój biznes”
 • „Formy opodatkowania”

  Karolina Marchlewska-Patyk

  portal „Twój biznes
 • Ekonomia społeczna III sektora; Co to III sektor; Funkcje ekonomiczne III sektora; Funkcje społeczne i polityczne III sektora.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  artykuły w ramach projektu Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej;
 • „Flexicurity czyli elastyczność i bezpieczeństwo w ramach unijnego rynku pracy”

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Periodyk Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nr 4 (35), Lipiec-Sierpień 2008;
 • „Szwecja – socjalna propozycja dla Unii Europejskiej”

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Periodyk Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nr 4 (39), Lipiec-Sierpień 2008;
 • „Europejski model socjalny – cel integrującej się Unii Europejskiej”

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Periodyk Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nr 3 (34), Maj-Lipiec 2008,
 • „Flexicurity, czyli elastyczność i bezpieczeństwo w ramach unijnego rynku pracy ”

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Periodyk Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nr 3 (38), Maj-Czerwiec 2008;
 • Flexicurity – duński przykład dla Europy?

  Karolina Marchlewska-Patyk

  „Obywatel”, Nr 4 (42)/2008
 • „Polityka regionalna w Unii Europejskiej, Polsce i województwie kujawsko-pomorskim w okresie 2007-2013” 

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Periodyk Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • „Europejskie Debaty Publiczne w ramach Planu D Komisji Europejskiej w województwie kujawsko-pomorskim”

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Periodyk Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 • „Najważniejsze obszary integracji europejskiej polityki społecznej”

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Periodyk Województwa Kujawsko-Pomorska, Nr 4 (29), Październik-Listopad 2007;
 • „Wymiar prawny procesu kształtowania socjalnego oblicza Unii Europejskiej”

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Periodyk Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nr 4 (29), Październik-Listopad 2007, Nr 5-6, (30-31) Listopad-Grudzień 2007;
 • „Strategia Lizbońska – droga do zjednoczonej Europy?”

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Periodyk Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nr 4(29), Październik-Listopad 2007, Nr 5-6, (30-31) Listopad-Grudzień
 • „Studia i analizy europejskie”, Nr 15 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2017.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Bydgoszcz 2017;
 • Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 9 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2017 r.

  Karolina Marchlewska-Patyk, M. Sobczak-Michałowska

  Bydgoszcz 2017
 • Studia i analizy europejskie”, Nr 14 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2016.

  Karolina Marchlewska-Patyk, M. Sobczak-Michałowska

  Bydgoszcz 2016
 • Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 8 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2016 r.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Bydgoszcz 2016,
 • „Studia i analizy europejskie”, Nr 13 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2015.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Bydgoszcz 2015;
 • Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 7 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2015 r.

  Karolina Marchlewska-Patyk, M. Sobczak-Michałowska

  Bydgoszcz 2015
 • „Studia i analizy europejskie”, Nr 12 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2014.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Bydgoszcz 2014
 • Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 6 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2014 r.

  Karolina Marchlewska-Patyk, M. Sobczak-Michałowska

  Bydgoszcz 2014,.
 • „Studia i analizy europejskie”, Nr 11 – poświęcony polityce zatrudnienia i rynkom pracy w Unii Europejskiej.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Bydgoszcz 2013;
 • Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 5 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2013 r.

  Karolina Marchlewska-Patyk, M. Sobczak-Michałowska

  Bydgoszcz 2013.
 • Karolina Marchlewska-Patyk, M. Sobczak-Michałowska

  Bydgoszcz 2012
 • „Studia i analizy europejskie”, Nr 10 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2011 r..

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Bydgoszcz 2012,
 • „Studia i analizy europejskie”, Nr 9 – poświęcony tematowi „Unia Europejska jako podmiot polityki zagranicznej – od dyplomacji po interwencje”

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Bydgoszcz 2012,
 • „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 3 – poświęcony zagadnieniom Europejskiego Roku Wolontariatu.

  Karolina Marchlewska-Patyk, M. Sobczak-Michałowska

  Bydgoszcz 2011.
 • „Studia i analizy europejskie”, Nr 8 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2011 r.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Bydgoszcz 2011,
 • „Studia i analizy europejskie”, Nr 7 – poświęcony zagadnieniom Europejskiego Roku Wolontariatu.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Bydgoszcz 2011,
 • Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne”, Nr 2 – poświęcony zagadnieniom Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

  Karolina Marchlewska-Patyk, M. Sobczak-Michałowska

  Bydgoszcz 2010
 • „Studia i analizy europejskie”, Nr 6 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2010 r.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Bydgoszcz 2010;
 • „Studia i analizy europejskie”, Nr 5 – poświęcony zagadnieniom Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  Bydgoszcz 2010;
 • Unia Europejska – społeczno-ekonomiczne studia nad przyszłością Wspólnoty”, Nr 1 – poświęcony polityce flexicurity.

  Karolina Marchlewska-Patyk, M. Sobczak-Michałowska

  Bydgoszcz 2009.
 • „Studia i analizy europejskie”, Nr 4 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2009 r.

  Karolina Marchlewska-Patyk

  redakcja naukowa monografii
  • Studia i analizy europejskie”, Nr 3 – poświęcony zagadnieniom Europejskiego Roku Innowacyjności i Kreatywności, Bydgoszcz 2009,

  Karolina Marchlewska-Patyk

 • • „Studia i analizy europejskie”, Nr 2 – poświęcony priorytetom komunikacyjnym Unii Europejskiej na 2008 r.

  Karolina Marchlewska-Patyk, dr hab. Cz. Maj

  Bydgoszcz 2008
 • „Studia i analizy europejskie”, Nr 1 – poświęcony zagadnieniom Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

  Karolina Marchlewska-Patyk, dr hab. Cz. Maj

  Bydgoszcz 2008

Dorobek organizacyjny

  • Dziekan – Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
  • Dziekan – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  • Dyrektor Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana przy WSG w Bydgoszczy
  • Dyrektor Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń przy WSG

Pozostałe osiągnięcia

• Akademia managera NCBR/ KPK Programów badawczych UE (grudzień 2022);

• Kurs ABC przygotowania wniosku projektowego w Horyzont Europa, NBCiR, wrzesień 2022 r.;

• Szkolenie „Rozwój Kompetencji menedżerskich” w ramach Studiów MBA ukończony certyfikatem Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej (kwiecień 2022);

• Kurs „Skuteczne zarządzanie projektami” w ramach Studiów MBA ukończony Certyfikatem Projekt Managera EY Academy of Business Nr 07/2021/FCPM (luty 2021);

• PRINCE2 Foundation certificate in project Management – APMG International; AXELOS Global Best Practice (2016)

dr Karolina Marchlewska-Patyk