dr Marcin Niedbała

Radca prawny, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

2022-2023 Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, studia podyplomowe Prawo Nowych Technologii;

2017-2020 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, aplikacja radcowska;

2011-2016 Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, prawo stacjonarne jednolite magisterskie;

2018-2022 Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, prawo niestacjonarne doktoranckie;

Zainteresowania naukowe: prawo rodzinne, prawo mediów, bezpieczeństwo państwa

Dorobek naukowy

 • Analiza możliwości ograniczenia władzy rodzicielskiej w sytuacji niekontrolowanego dostępu dziecka do Internetu.

  Marcin Niedbała

  „Prawnik. Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie” 2024, nr 1;
 • Dylemat odpowiedzialności karnej z tytułu generowania pornografii przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

  Marcin Niedbała

  „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” 2023, nr 4;
 • Kreowanie fake news poprzez prowokację dziennikarską – aspekty prawne.

  Marcin Niedbała

  „Media i Społeczeństwo” 2021, nr 14;
 • Odpowiedzialność karna autorów fake newsów wzbudzających w opinii publicznej poczucie zagrożenia w świetle art. 224a Kodeksu karnego.

  Marcin Niedbała

  „Konteksty Społeczne” 2020, nr 2;
 • Prawne ograniczenia wykorzystania wizerunku dziecka w reklamie telewizyjnej.

  Marcin Niedbała

  „Global Studies Review” 2020, nr 1;
 • Ochrona wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych w świetle projektu z dnia 15 stycznia 2021 r.

  Marcin Niedbała, P. Mącik,

  [w:] Rodzina, prawo i kultura w zglobalizowanym świecie, J. Kozłowska, M. Iwaniuk (red.), Lublin 2021;
 • Odpowiedzialność prawna z tytułu rozpowszechniania fake newsów w polskim porządku prawnym.

  Marcin Niedbała

  C.H.Beck, Warszawa 2023
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Dynamics of change in international relations”

  Odczyt: Prawne ograniczenia wykorzystania wizerunku dziecka w reklamie telewizyjnej

  Marcin Niedbała

  Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki - 16.09.2019
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Informacja w przestrzeni publicznej”

  Odczyt: Ochrona wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych w świetle projektu z dnia 15 stycznia 2021 r.

  Marcin Niedbała, P. Mącik

  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL - 25.02.2021
 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Media Biznes Kultura. Pomorze 2021”

  Odczyt: Analiza skuteczności cywilnoprawnych środków ochrony dóbr osobistych naruszonych w wyniku publikacji fake newsa

  Marcin Niedbała

  Uniwersytet Gdański, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - 14-15.10.2021
dr Marcin Niedbała