dr Marcin Rosiak

Numer ORCID

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa (doktorat: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2017 rok).

Adiunkt Instytutu Badawczo-Rozwojowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Autor publikacji naukowych. Uczestnik krajowych konferencji naukowych oraz szkoleń, w szczególności organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Wykładał w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie oraz w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Czynny uczestnik projektu Edukacja prawna młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych.

Główny przedmiot zainteresowań naukowo-badawczych stanowią osobowe źródła dowodowe oraz prawno-kryminalistyczna problematyka czynności procesowych.

dr Marcin Rosiak