dr Marta Kozłowska

Numer ORCID

Adiunkt Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

– licencjat, pedagogika, praca socjalna 2004 – 2008 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

– magister, pedagogika specjalna-pedagogika resocjalizacyjna 2008 – 2010 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

– doktor, nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie 2022 Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Zainteresowania naukowe:

Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo publiczne.

Dorobek naukowy

 • Obszary zmian w organizacji

  Marta Kozłowska

  Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie : sprawność działania w zarządzaniu kryzysowym / red. nauk. Jarosław Wołejszo, Konrad Malasiewicz, Norbert Prusiński ; Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.- Kalisz : Wydaw. Naukowe Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2021.- 491 s. : il. ; 25 cm.
 • Znaczenie bezpieczeństwa informacji w kontekście wymiany pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej a instytucjami z nimi współpracującymi.

  Marta Kozłowska

  Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. nauk. Paweł Kamiński : Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej, 2023.
 • Przedstawienie prezentacji na temat: System bezpieczeństwa wymiany informacji organizacji publicznej na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Szczytnikach podczas  Konferencji Naukowej podsumowującej Uczelniany Projekt Naukowo-Badawczy Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego: Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość.

  Marta Kozłowska

  Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
 • Przedstawienie prezentacji: Znaczenie bezpieczeństwa informacji pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej a instytucjami z nimi współpracującymi, podczas konferencji naukowej prakseologia w naukach o bezpieczeństwie, prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych,

  Marta Kozłowska

  Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
dr Marta Kozłowska