dr Marta Laskowska

Doktor nauk społecznych w specjalności nauk o rodzinie.

2022 r. stopień doktora nauk społecznych w specjalności nauk o rodzinie, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski, Opole, promotor pracy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
2014 r. tytuł magistra nauk o rodzinie, WSR, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa,
2013 r. tytuł magistra w zakresie bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa,
2011 r. tytuł licencjata w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno.

Obecnie adiunkt w Instytucie Nauk o Rodzinie.

Zainteresowania naukowe: dobro dziecka, problematyka moralna rodziny, dziecko/rodzina w świecie nowych technologii i internetu, rozwiązanie przysposobienia

Dorobek naukowy

 • Odpowiedzialność rodziców w erze cyfrowej,

  Marta Laskowska

  „Studia nad Rodziną” , T. 23, Nr 2-4 (2019), s. 33-49.
 • Kobieta w sytuacji niepowodzeń położniczych. Specyfika przeżywanych trudności,

  Marta Laskowska

  „Studia nad Rodziną”, R. XXI, Nr 1/42 (2017), s. 37-50
 • CEEPUS, Szkoła letnia – Czechy, „Learning Ethics Through the Pandemic”,

  Marta Laskowska

  2021
 • CEEPUS, Szkoła letnia – Wiedeń, „Ethische Aspekte der Sexualerziehung“, 2015

  Marta Laskowska

  2015
 • Erasmus, Słowenia – University of Ljubljana, Faculty of Theology, semestr zimowy 2013-2014

  Marta Laskowska

  2013-2014
 • Rodzina w cyberprzestrzeni – wpływ i nadużycia ze strony mediów społecznościowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” organizowana przez WSR UKSW w Warszawie, 2024

  Marta Laskowska

  2024
 • Budowanie relacji międzyludzkich w erze cyfrowej zmiany – wartość bliskich więzi, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne przemiany w zakresie małżeństwa, rodziny i kultury w ujęciu interdyscyplinarnym” organizowana przez WSR UKSW w Warszawie, 2023

  Marta Laskowska

  2023
 • Odpowiedzialność rodziców w erze cyfrowej, Sympozjum Studenckie Ogólnokrajowe „Znaczenie rodzicielstwa w procesie wychowania (Wkład doktrynalny Jana Pawła II)” (online) organizowane przez WSR UKSW w Warszawie i IPJPII w Warszawie, 2021

  Marta Laskowska

  2021
 • Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu współczesnego macierzyństwa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemiany społeczeństwa polskiego” organizowana przez UKSW w Warszawie i INS IPJP II w Warszawie, 2020

  Marta Laskowska

  2020
 • Potrzeba dialogu w kontekście opieki okołoporodowej nad kobietami różnych narodowości i wyznań, Międzynarodowa Konferencja „Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej: wielokulturowość” organizowana przez WSR UKSW w Warszawie i IPJPII w Warszawie, 2018

  Marta Laskowska

  2018
 • Kobieta w sytuacji niepowodzeń położniczych. Specyfika przeżywanych trudności, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej”, organizowana przez WSR UKSW w Warszawie, 2016.

  Marta Laskowska

  2016
dr Marta Laskowska