dr Michał Sopiński, prof. AWS

Doktor Michał Sopiński jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, filologii francuskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytetu w Poitiers (Francja) na kierunku europejskiego prawa handlowego (Droit français et européen des affaires), w ramach którego uzyskał tytuł Master 2, będący odpowiednikiem polskiego tytułu magistra.  Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe. Laureat Diamentowego Grantu dla wybitnych młodych naukowców przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku. Rozprawę doktorską pt. „Solidarystyczna wizja prawa  i  państwa w myśli Léona Duguit” napisaną pod kierunkiem dr. hab. prof. UW Tomasza Staweckiego obronił  w  2022 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Rada Dyscypliny Nauki Prawne UW nadała mu stopień doktora nauk prawnych  z  wyróżnieniem uchwałą  z  dnia 23 maja 2022 roku.  Jest ekspertem  w  zakresie prawa publicznego, autorem kilkunastu publikacji i opracowań naukowych, w tym trzech monografii autorskich. Główne obszary zainteresowań badawczych to filozofia i teoria prawa, aksjologia prawa, doktryny polityczno-prawne oraz historia prawa. W wolnych chwilach realizuje swoje sportowe pasje (bieganie i górskie wędrówki), nie zapominając o tym, że najlepiej spędzony czas – to ten z książką w ręku. Czasem można go też spotkać na piłkarskim stadionie.

Dorobek naukowy

dr Michał Sopiński, prof. AWS