dr Paweł Gregorczyk

Doktor nauk humanistycznych.

2016 doktorat dyscyplina naukowa: językoznawstwo; tytuł rozprawy doktorskiej: Współczesny obraz mediów regionalnych na przykładzie województwa śląskiego.
2009 magister; ukończony kierunek studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna; tytuł pracy magisterskiej: „Telewizja Silesia – nowy gracz na rynku mediów regionalnych”.

Zainteresowania naukowe
• Marketing
• Promocja
• Komunikacja wizerunkowa
• Zarządzanie komunikacją kryzysową
• Social media
• PR
• Dziennikarstwo

Dorobek naukowy

 • Challenges in managing the image communication of uniformed services based on selected examples (International Journal of New Economics and Social Sciences, w przygotowaniu)

  Paweł Gregorczyk

 • „Ile jest regionalności w mediach regionalnych”

  Paweł Gregorczyk

  (Graszewicz.com - Media. Komunikacja. Kultura, Wrocław 2017)
 • „Media regionalne w województwie śląskim”

  Paweł Gregorczyk

  Dziennikarstwo i media Tom 5, Media zmieniającego się świata, pod red. I. Borkowskiego, Wrocław: 2014.
 • „Media regionalne – jak je definiować?”

  Paweł Gregorczyk

  Teorie komunikacji i mediów Vol. 6, pod red. M. Graszewicza, Wrocław: 2013
 • „Death metal – motyw śmierci w wybranej polskiej prasie muzycznej”

  Paweł Gregorczyk

  Media wobec śmierci, pod red. K. Kwasik, J. Jaroszyński, G. Łęcicki, Warszawa 2012.
 • „Specyfika komunikacji tekstowej w grze Call of Duty: Modern Warfare 2”

  Paweł Gregorczyk

  Teorie komunikacji i mediów pod red. M. Graszewicza, Wrocław 2012
 • „Katastrofa smoleńska w mediach na przykładzie wybranych zagranicznych programów informacyjnych” (Teorie komunikacji i mediów 4, pod red. M. Graszewicza i J. Jastrzębskiego, Wrocław 2011)

  Paweł Gregorczyk

  Teorie komunikacji i mediów 4, pod red. M. Graszewicza i J. Jastrzębskiego, Wrocław 2011
 • „Telewizja Silesia – nowy gracz na rynku mediów regionalnych”

  Paweł Gregorczyk

  Teorie komunikacji i mediów 3, pod red. M. Graszewicza i J. Jastrzębskiego, Wrocław 2010
 • tytuł referatu: Telewizja Silesia – nowy gracz na rynku mediów regionalnych

  Paweł Gregorczyk

  Konferencja Teorie Komunikacji i Mediów 3 organizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, termin: 16-18 listopada 2009 r., Lądek Zdrój,
 • tytuł referatu: Katastrofa smoleńska w mediach na przykładzie wybranych zagranicznych programów informacyjnych

  Paweł Gregorczyk

  Konferencja Teorie Komunikacji i Mediów 4 organizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, termin: 15-17 listopada 2010 r., Stara Morawa
 • tytuł referatu: Death metal – motyw śmierci w wybranej polskiej prasie muzycznej

  Paweł Gregorczyk

  I Międzynarodowa Konferencja z cyklu Warszawskie Dni Medialne pt. Śmierć w mediach organizowana przez Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Bolesława Prusa oraz Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, termin: 6-7 kwietnia 2011 r., Warszawa,
 • tytuł referatu: Specyfika komunikacji tekstowej w grze Call of Duty: Modern Warfare 2

  Paweł Gregorczyk

  Konferencja Teorie Komunikacji i Mediów 5 organizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, termin: 14-16 listopada 2011 r., Stara Morawa,
 • tytuł referatu: Media regionalne – jak je definiować?

  Paweł Gregorczyk

  Konferencja Teorie Komunikacji i Mediów 6 organizowana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, termin: 12-14 listopada 2012 r., Stara Morawa,

Dorobek dydaktyczny

 • Media lokalne i środowiskowe na kierunku: dziennikarstwo (Uniwersytet Wrocławski)

 • Zarządzanie kryzysem w mediach społecznościowych na kierunku: zarządzanie (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania)

 • Tworzenie i zarządzanie treściami w mediach społecznościowych na kierunku: zarządzanie (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania)

 • Podstawy mediów społecznościowych na kierunku: zarządzanie (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania)

 • wykłady oraz ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysem w mediach społecznościowych (WSEiZ)

 • wykłady oraz ćwiczenia z zakresu podstaw mediów społecznościowych (WSEiZ)

 • wykłady oraz ćwiczenia z zakresu tworzenia treści w mediach społecznościowych (WSEiZ)

 • ćwiczenia z zakresu mediów lokalnych i środowiskowych (Uniwersytet Wrocławski)

 • wykłady oraz ćwiczenia z zakresu komunikacji i negocjacji (Politechnika Śląska – studia podyplomowe)

Dorobek organizacyjny

 • Adiunkt – Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Pozostałe osiągnięcia

Manager ds. komunikacji marki – Aluprof

Ambasador marki Aluprof 2023

dr Paweł Gregorczyk