dr Tomasz Witold Sobecki

– Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Doktorat z zakresu prawa konstytucyjnego
– WSB Toruń, Studia Podyplomowe z zakresu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej
– WSB Toruń, Studia Podyplomowe z zakresu Rachunkowości i Zarządzania Finansami
– Aplikacja Kontrolerska NIK (ukończona z wyróżnieniem)
– Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
– III Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
– Katolickie Podyplomowe Studium Dziennikarstwa -ukończone jako wolny słuchacz

Zainteresowania naukowe: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo karne wykonawcze.

Dorobek naukowy

 • Produktywizacja – praca więźniów w PRL.

  Tomasz Witold Sobecki

  Tom I, Wydawnictwo AWS, 2023. r.
 • Produktywizacja – praca więźniów w PRL.

  Tomasz Witold Sobecki

  Tom II, Wydawnictwo AWS, 2023 r.
 • Prawa więźniów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Analiza konstytucyjnoprawna.

  Tomasz Witold Sobecki

  Adam Marszałek, 2022, Wydanie II – poprawione, s. 730.
 • „Skarga jako instytucja prawa karnego wykonawczego”

  Tomasz Witold Sobecki

  Adam Marszałek, 2021, s. 203.
 • Prawa więźniów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Analiza konstytucyjnoprawna.

  Tomasz Witold Sobecki

  Adam Marszałek, 2021, ilość stron 693.
 • „Wykonanie kary ograniczenia wolności na tle postępowania karnego wykonawczego”

  Tomasz Witold Sobecki

  Academicon, 2019, s. 398.
 • „Zaniechanie rozstrzygnięcia w przedmiocie objętym wnioskiem w stadium wykonawczym”

  Tomasz Witold Sobecki

  [w} „Współczesne problemy procesu karnego” pod red. J. Repeć, K. Łuniewska, B. Oręziak, G. Ocieczek, M. Wielec, Wydawnictwo Episteme, Tom I, 2021.
 • „Egzekucja innych wierzytelności”

  Tomasz Witold Sobecki

  [w] „Metodyka pracy komornika sądowego” pod red. A. Marciniak, M. Michalska-Marciniak, Wydawnictwo Currenda, Tom I, 2019.
 • Tomasz Witold Sobecki

  Law Education Security, 2023, Volume 0, Issue 1/2023, s. 209-226
 • „Analiza stanowisk Jerzego Śliwowskiego i Leona Radzinowicza w dyskursie o genezie prawa penitencjarnego”

  Tomasz Witold Sobecki

  Polityka i Społeczeństwo 2 (21) 2023, s. 203-217;
 • „Podżeganie i pomocnictwo – prawo karne i prawo wykroczeń”

  Tomasz Witold Sobecki

  Kontrola Państwowa 2/2023, s. 101 – 108;
 • „Wprowadzenie do dyskursu o genezie prawa penitencjarnego między Jerzym Śliwowskim i Leonem Radzinowiczem”

  Tomasz Witold Sobecki

  Palestra 6/2023, s. 104 – 117;
 • „Odpowiedzialność za zaciąganie zobowiązań”

  Tomasz Witold Sobecki,  M. Trempała,

  Kontrola Państwowa 5/2023, s 60-72;
 • „Wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów”

  Tomasz Witold Sobecki,  S. Woźniak-Waszak,

  Kontrola Państwowa 6/2023.
 • „ Spór dotyczący właściwej kwalifikacji prawnej czynu tzw. „oszustwa podatkowego” w odniesieniu do przepisów kodeksu karnego skarbowego (art. 76) i kodeksu karnego (art. 286) na tle uchwały Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 r. (I KZP 19/1),

  Tomasz Witold Sobecki

 • „Problemy właściwej kwalifikacji prawnej czynu tzw. Oszustwa podatkowego w świetle przepisów kodeksu karnego skarbowego (art. 76) i kodeksu karnego (art. 286).

  Tomasz Witold Sobecki

  Civitas et lex, t. 31, nr 3, 2021 r.;
 • Artykuł pt. „Zasady prawa intertemporalnego w obszarze prawa karnego – konsekwencje nieterminowej implementacji przepisów UE”,

  Tomasz Witold Sobecki

  Kontrola Państwowa,  nr 2, 2021 r.;
 • „Wymogi formalne i merytoryczne udziału biegłego w postępowaniu karnym i postępowaniu cywilnym,

  Tomasz Witold Sobecki

  Radca Prawny – Zeszyty naukowe, nr 2, 2021 r.;
 • „Wykonanie i egzekucja grzywien nałożonych w postępowaniu karnym”,

  Tomasz Witold Sobecki

  Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Nr 3, 2021 r.;
 • „Instytucja biegłego w postępowaniu karnym i postępowaniu cywilnym – podobieństwa i różnice”

  Tomasz Witold Sobecki

  Radca  Prawny - Zeszyty Naukowe, nr. 1, 2021 r.;
 • „Donald Clemmers concept of prisonisation” – Koncepcja prionizacji Donalda Clemmersa,

  Tomasz Witold Sobecki

  Teka Komisji Prawniczej PAN oddział w Lublinie, t. XIII, nr 2, 2020 r.;
 • „Inna przyczyna jako przesłanka procesowa w stadium wykonawczym”,

  Tomasz Witold Sobecki

  Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, t. XV, 17 (2), 2020 r.;
 • „Proceedings relating to the disciplinarty liability of prisoners in the State of New York” – Postępowanie dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej więźniów w stanie Nowy Jork,

  Tomasz Witold Sobecki

  Opolskie Studia Administracyjno - Prawne 18 (4), 2020 r.;
 • „Więzienie jako miejsce odnowy w nauczaniu Jana Pawła II”,

  Tomasz Witold Sobecki

  Kościół i Prawo, wydanie 1, 2020 r.;
 • „ Egzamin komorniczy. Zbiór zadań. Kazusy 2018” autorstwa Karoliny Łukasz-Chylińskiej, Eweliny Jasnowskiej, Weroniki Nowaczyk-Mroczkowskiej,

  Tomasz Witold Sobecki

  Wydawnictwo Currenda
 • „Planowanie i realizacja zadaniowego układu wydatków w kontekście reformy systemu budżetowego”.

   

  Tomasz Witold Sobecki

  Współorganizator seminarium naukowego w dniu 22 września 2021 r. podczas posiedzenia Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. 
 • Tomasz Witold Sobecki

  Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL,Tom 16, Nr 18 (1)
 • Tomasz Witold Sobecki

  Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL,Tom 16, Nr 18 (1)
 • Projekt Współpracy Bliźniaczej mający na celu wzmocnienie systemu kontroli  zewnętrznej w Albanii.

  Tomasz Witold Sobecki

  2016-2018
 • Projekt Współpracy Bliźniaczej  „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i administracyjnego Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu (CoA)”

  Tomasz Witold Sobecki

  2017-2020
 • Projekt Współpracy Bliźniaczej „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Jordańskiego Biura Audytu”

  Tomasz Witold Sobecki

  2021-2023
dr Tomasz Witold Sobecki