dr Wiesław Zawadzki

Wiesław Zawadzki jest profesorem w Instytutucie Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie gdzie uzyskał na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.  W 2022 roku ukończył studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie. Były Naczelnik w Straży Miejskiej w Białymstoku. Wiceprezes Aeroklubu Białostockiego, czynny skoczek spadochronowy, członek Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy, sekretarz Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, konsultant naukowy członek Rady Naukowej czasopisma „Biegły sądowy”, instruktor strzelectwa sportowego.

Specjalizuje się w tematyce: zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, samoobrony powszechnej, ochrony infrastruktury krytycznej państwa.

Posiada doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel akademicki. Jest autorem i współautorem artykułów naukowych, inicjatorem konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu.

Dorobek naukowy

 • Legal and organizational aspects of security support by civil society institutions in ukraine during wartime (Prawne i organizacyjne aspekty wspierania bezpieczeństwa przez instytucje społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie w czasie wojny)

  Maksym Iatsyna, Wiesław Zawadzki, Krzysztof Szamburski

  Journal of Security and Sustainability issues, 2023 Volume 13.
 • Strażnik gminny/miejski – między funkcjonariuszem i urzędnikiem.

  Wiesław Zawadzki

  [w:] T. Kośmider, J. Tocicka (red.) Wyzwania i zagrożenia w działalności funkcjonariuszy publicznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Wybrane aspekty. Wydawnictwo SWWS, Warszawa 2023 r.
 • Trzy dekady samorządowej, umundurowanej formacji na rzecz ochrony porządku publicznego.

  Wiesław Zawadzki

  [w:] B. Bębenek, I. Żuchowski (red.) Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (wybrane aspekty), Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk: 2022r.
 • 30 lat funkcjonowania straży gminnych (miejskich) na rzecz kształtowania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  Wiesław Zawadzki

  [w:] K. Konopka (red.) Prawo a Kryminalistyka, Wyd. CRB, Warszawa: 2021 r.
 • Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie na przykładzie gminy Goworowo. zeszyty naukowe WSA w Łomży, 2020 r.

  Wiesław Zawadzki, Radosław Ciskowski

  Zeszyty Naukowe WSA w Łomży, 2020 r.
 • Analiza wpływu stosowania innowacyjnych technik kryminalistycznych na wykrywalność sprawców przestępstw.

  Wiesław Zawadzki, Natalia Złotkowska

  Zeszyty Naukowe WSA w Łomży, 2020 r.
 • Ograniczenie praw i wolności człowieka poprzez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Gminnej (Miejskiej)

  Wiesław Zawadzki

  [w:] T. Kośmider (red.) Środki przymusu bezpośredniego. Zakres i sposoby użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa, wyd. IWS WSKiP w Warszawie, 2020 r.
 • Straż gminna w systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta Łomża

  Wiesław Zawadzki, Marcin Magdziak

  Zeszyty Naukowe WSA w Łomży, 2019 r.
 • Profilaktyka jako narzędzie wspólnoty lokalnej w przeciwdziałaniu zagrożeniom społecznym [w:] T. Kośmider, L. Kołtun (red.) Współczesny wymiar bezpieczeństwa publicznego. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni. Działania profilaktyczne, wyd. IWS WSKiP, Warszawa 2019 r.

  Wiesław Zawadzki

  [w:] T. Kośmider, L. Kołtun (red.) Współczesny wymiar bezpieczeństwa publicznego. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni. Działania profilaktyczne, wyd. IWS WSKiP, Warszawa 2019 r.
 • Ocena funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na podstawie miasta Ostrów Mazowiecka

  Wiesław Zawadzki, Justyna Gutowska

  Zeszyty Naukowe WSA w Łomży, 2019 r.
 • Bezpieczeństwo Narodowe – jako działalność na rzecz bezpieczeństwa Państwa i obywateli

  Wiesław Zawadzki

  [w:] D. Nowak, C. Sochala, A. Warmiński (red.) Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń, wyd. ASzWoj., Warszawa: 2019 r.

Dorobek dydaktyczny

Adiunkt Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, członek Rady Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie (2022 – obecnie)

Adiunkt w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, Kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego (2017 - obecnie)

Pracownik dydaktyczny w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (2011 - 2016)

Dorobek organizacyjny

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Stan bezpieczeństwa społeczności lokalnych po transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej” – uczestnictwo w radzie naukowej, Pułtusk 3-4 czerwca 2023 r.
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Wyzwania, ryzyka, rekomendacje” – uczestnictwo w radzie naukowej, komitecie organizacyjnym, Suwałki 25-26 maja 2023 r.
  • Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych pt. „Przemoc wśród młodzieży. Przyczyny i przeciwdziałanie”, Warszawa18 maja 2023 r.
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Siły Zbrojne w polityce i systemach bezpieczeństwa państw” – uczestnictwo w komitecie naukowym i organizacyjnym, moderator, Warszawa 20 kwietnia 2023 r.
  • Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych pt. „Poszukiwania osób zaginionych z elementami profilowania psychologicznego” – komitet organizacyjny, Warszawa 14 marca 2023 r.
  • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni
   i cyberprzestrzeni w interdyscyplinarnym dyskursie naukowym, współdziałania ze Służbą Więzienną” – uczestnictwo w komitecie naukowym, Gorzów Wielkopolski/Warszawa 9 marca 2023 r.
  • Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych pt. „Przestępczość narkotykowa” – komitet organizacyjny, Warszawa 21 lutego 2023 r.
  • Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych pt. „Przestępczość Finansowa” – komitet organizacyjny, Warszawa 17 stycznia 2023 r.
  • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Paradygmat w naukach o zarządzaniu” – uczestnictwo w komitecie naukowym, wystąpienie, Tykocin 2022 r.
  • II Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Praktyczne „Pielęgniarstwo w nauce i praktyce: Wyzwania medycyny w kontekście pandemii COVID-19 i wojny” – wystąpienie, Łuck Ukraina 2022 r.
  • Międzynarodowa konferencja nt. „Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa publicznego.” – uczestnictwo w komitecie naukowym, Kalisz 2022 r.
  • Konferencja nt. „Prawno – kryminalistyczne aspekty bezpieczeństwa społeczności lokalnej” – komitet organizacyjny, Łomża 2022 r.
  • Krajowa konferencja nt. „Stan Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych (wybrane aspekty)” – uczestnictwo w komitecie naukowym, wystąpienie, Pułtusk 2022 r.
  • Krajowa konferencja nt. „Bezpieczeństwo Polski w zmieniającej się sytuacji geopolitycznej Europy Wschodniej” – uczestnictwo w komitecie naukowym, Tykocin 2022 r.
  • Krajowa konferencja nt. „Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa” – wystąpienie, Chełm 2021 r.
  • Międzynarodowa konferencja nt. „Perspektywy zmian w systemie bezpieczeństwa państwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy publicznych- wymiar personalny i instytucjonalny” – uczestnictwo w komitecie naukowym, wystąpienie, Warszawa 2021 r.
  • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropologicznych” – Warszawa 2021 r.
  • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Prawo a kryminalistyka” – uczestnictwo w komitecie naukowym, wystąpienie, Piaseczno 2021 r.
  • Międzynarodowa konferencja nt. „Strażnik Miejski, czyli kto? Tożsamość zawodowa strażników miejskich dziś i jutro.” – Kraków 2021 r.
  • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego” – wystąpienie, Pułtusk 2019 r.
  • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego” – wystąpienie, Pułtusk 2018 r.
  • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Paradygmaty w naukach o zarządzaniu” – wystąpienie, Tykocin 2018 r.
  • VI Ogólnopolska Konferencja nt. „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego” – Warszawa 2017 r.
  • Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb, Warszawa 2016 r.
  • Konferencja nt. „Procesy resocjalizacji w świetle potrzeb bezpieczeństwa powszechnego” – komitet organizacyjny, Białystok 2016 r.
  • Konferencja Bezpieczeństwo kulturowe – Wymiar regionalny – Łomża 2016 r.
  • Przewodniczący Podlaskiego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Pozostałe osiągnięcia

Przyznane odznaczenia państwowe i wyróżnienia:

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
 • Medal 30 Lecia NSZZP KSP
 • Medal Brązowy zasłużony dla Związku Polskich Spadochroniarzy

dr Wiesław Zawadzki