mgr Anna Gmurowska

Wykształcenie: Magister administracji (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego), absolwentka studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki, doradztwa zawodowego oraz penitencjarystyki oraz Szkoły Mediacji Krajowego Stowarzyszenia  Mediatorów. Funkcjonariusz Służby Więziennej, pełniąca służbę na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk Prawnych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Administratywista, mediator, pedagog, doradca zawodowy, trenerka kompetencji międzykulturowych, absolwentka projektu edukacyjnego „Pracownia Liderów Prawa – Program Praw Człowieka” pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Zainteresowania naukowe: mediacja; sprawiedliwość naprawcza; readaptacja społeczna skazanych; pedagogiczne konteksty przeciwdziałania zagrożeń społecznych;  struktura organizacyjna i funkcjonowanie więziennictwa w Polsce; wybrane aspekty prawa rodzinnego oraz praw dziecka; patologie organizacyjne – głównie problem mobbingu i dyskryminacji; problematyka wielokulturowości i praw człowieka.

Dorobek naukowy

 • Anna Gmurowska, Urszula Staśkiewicz

  The Prison Systems Review, 2022, nr 115, s. 101-123.
 • Sprawiedliwość naprawcza w kontekście mediacji po wyroku. [W] Agnieszka Lewicka-Zelent (red. nauk.). Implementacja modelu mediacji po wyroku na przykładzie pilotażowego programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

  Anna Gmurowska, Grzegorz Skrobotowicz

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa: 2022, s. 15-31.
 • Założenia i przebieg projektu pilotażowego. [W] Agnieszka Lewicka-Zelent (red. nauk.). Implementacja modelu mediacji po wyroku na przykładzie pilotażowego programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

  Anna Gmurowska

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, 2022, Warszawa, s. 33-68.
 • Opinie osób skazanych na temat mediacji po wyroku. [W] Agnieszka Lewicka-Zelent (red. nauk.). Implementacja modelu mediacji po wyroku na przykładzie pilotażowego programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

  Anna Gmurowska, Agnieszka Lewicka-Zelent

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; 2022. Warszawa, s. 86-113.
 • Kompetencje mediacyjne i negocjacyjne w pracy personelu więziennego nowym wymiarem profesjonalizacji kadry kierowniczej Służby Więziennej. [W] Monika Szewczyk i Sławomir Grzesiak (red. nauk.) Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych.

  Anna Gmurowska, Karolina Kostera

  Wydawnictwo DiG, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; 2022, Warszawa, s. 121-139
 • Poziom satysfakcji uczestników spotkań informacyjnych z mediatorem oraz poczucie ich gotowości do udziału w mediacji po wyroku, w opinii osadzonych, korzystających z dyżurów mediatora w jednostkach penitencjarnych. [W] Agnieszka Lewicka-Zelent (red. nauk.). Implementacja modelu mediacji po wyroku na przykładzie pilotażowego programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

  Anna Gmurowska

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; 2022, Warszawa, s. 73-85.
 • Opinie koordynatorów i opiekunów ds. sprawiedliwości naprawczej i mediacji na temat programu pilotażowego i mediacji po wyroku.
  [W] Agnieszka Lewicka-Zelent (red. nauk.). Implementacja modelu mediacji po wyroku na przykładzie pilotażowego programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

  Anna Gmurowska, Agnieszka Lewicka-Zelent

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; 2022, Warszawa, s. 129-144.
 • Zalecenia i rekomendacje dla praktyki mediacji po wyroku. [W] Agnieszka Lewicka-Zelent (red. nauk.). Implementacja modelu mediacji po wyroku na przykładzie pilotażowego programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

  Anna Gmurowska, Agnieszka Lewicka-Zelent, Grzegorz Skrobotowicz

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; 2022, Warszawa, s. 167-172.
 • Znaczenie mediacji w obliczu aktualnych wyzwań i wybranych zagrożeń rodziny. [W]  Rodzina w społeczeństwie i kulturze pod red. Grażyny Szabelskiej

  Anna Gmurowska, Karolina Kostera

  Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2022, s. 123-144.
mgr Anna Gmurowska