mgr Ewa Jegier

Numer ORCID

Tytuł magistra psychologii uzyskała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2007 – 2012 pracowała jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Św. S. Faustyny w Krakowie, posiada również doświadczenie pracy psychologicznej w innych placówkach oświatowych. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie oraz czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii systemowej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W latach 2012 – 2020 pracowała na stanowisku psychologa Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Kluczborku, od 2014 roku jako funkcjonariuszka Służby Więziennej. Od 2020 roku pełni służbę na stanowisku asystenta Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarystyki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Zainteresowania naukowe:

 • postawy społeczne wobec osób pozbawionych wolności, w tym sprawców przestępstw na tle seksualnym
 • psychoterapia i arteterapia w warunkach izolacji penitencjarnej
 • terapia systemowa
 • profilaktyka wypalenia zawodowego i PTSD u funkcjonariuszy służb mundurowych
 • profilaktyka i terapia uzależnień

Dorobek naukowy

 • Psychology in the Service of Security: The Role of the Psychologist in Polish Penitentiary Units; Business Success and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development During Global Crisis: Proceedings of the40th International.

  Ewa Krokosz

  Business Information Management Association Conference(IBIMA) 23-24 November 2022 /ed. Khalid S. Soliman, International Business Information Management Association: 2022
 • Obraz kompetencji w Służbie Więziennej.

  Ewa Krokosz, Karolina Kostera

  Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Instytut Penitencjarystyki Stosowanej, 2022.
 • Krótka Interwencja w pracy profilaktycznej i terapeutycznej z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych.

  Ewa Krokosz

  Wojcieszek, K. (red.) Profilaktyka problemów alkoholowych w systemie penitencjarnym, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2021
 • Postrzeganie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym przez osadzonych i funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Kluczborku.

  Ewa Krokosz

  Snopek, M. (red.) Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej. Wybrane zagadnienia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2019
 • Miłosierdzie jako fundament systemu resocjalizacyjnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Św. S. Faustyny w Krakowie.

  Ewa Krokosz

  Nowakowski, P. F., Szymborski, W. (red.) Miłosierdzie. Teoria i praktyka życiowa, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009.
 • Między słowami.

  Ewa Krokosz

  Melee. Kwartalnik filozoficzno – kulturalny, 5 (1/2009).
 • Pragnienie, wartości i stawanie się sobą.

  Ewa Krokosz

  Melee. Kwartalnik filozoficzno – kulturalny, 2-3 (1/2008).
mgr Ewa Jegier