mgr Grzegorz Kostyra

Por. SW, od 2019 roku jest wykładowcą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, który realizuje zajęcia z zakresu strategii interwencyjnych, strzelectwa oraz zarządzania w kryzysie.  Absolwent wielu uczelni m.in. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego; Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną pracy w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się tematyka bezpieczeństwa wewnętrznego oraz innowacyjne systemy szkoleń z zakresu strzelectwa, a także działań interwencyjnych.

Dorobek naukowy

 • Challenges and threats to safety education in the age of digital society

  Grzegorz Kostyra, Urszula Staśkiewicz, Leszek Kołtun

  Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych; 2023.
 • Remarks on mental and physical health consequences of crisis situations

  https://journals.lka.lt/journal/jssi/article/2044/info

  Grzegorz Kostyra, Krzysztof Szamburski

  Journal of Security and Sustainability Issues; 2023.
 • Kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej na studiach podyplomowych. Wnioski z badań

  Grzegorz Kostyra, Agnieszka Nowogrodzka

  Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych. Warszawa: Wydawnictwo DIG; 2022
 • Budynki szkoleniowe Służby Więziennej jako przykład wykorzystania nieruchomości specjalnych

  Grzegorz Kostyra, Urszula Staśkiewicz

  Securitologiczna panorama bezpieczeństwa. Poznań: Wojskowa Akademia Techniczna; 2022
 • Szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej- wnioski z badań ilościowych

  Grzegorz Kostyra, Urszula Staśkiewicz

  Szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości; 2020
 • System dozoru elektronicznego jako przykład wykorzystania nowoczesnej technologii w Służbie Więziennej

  Grzegorz Kostyra, Urszula Staśkiewicz

  Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka 2020, nr 3/2020, str. 45
 • Norbert Świętochowski, Broń nieśmiercionośna jako środek umacniania państwa

  Grzegorz Kostyra

  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka; 2020.
 • Komunikat z prac Centrum Górskiego Korona Ziemi

  Grzegorz Kostyra

  Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka 2019, 2/2019 str. 231 – 232
 • Strzelectwo jako istotny element szkolenia służb mundurowych

  Grzegorz Kostyra

  Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości; 2019

Dorobek organizacyjny

 • Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Doktorancko-Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „The contemporary dimension of crisis management in the world of information threats, 2021.

 • Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej konferencji młodych naukowców pt. States of emergency – national and international conditions, 2020.

 • Organizator wielu szkoleń i kursokonferencji zarówno z zakresu bezpieczeństwa funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych jak i również szkoleń międzyresortowych (Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Kolei, kuratorów i pracowników sądu)

Pozostałe osiągnięcia

 • Dowódca Okręgowej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej
  w Katowicach (2011 – 2019)

 • Wielokrotny uczestnik i sędzia zawodów oraz warsztatów antyterrorystycznych m.in. Paramedyk, Tactical Prison Rescue

 • Instruktor strzelectwa, samoobrony, taktyki i technik interwencyjnych, posiadacz stopnia mistrzowskiego Jujitsu (I DAN), licencjonowany zawodnik i sędzia klasy II PZSS

 • starszy inspektor BHP oraz Audytor systemu Zarządzania    Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w odniesieniu do normy PN-ISO 45001:2018

 • ratownik kwalifikowany oraz instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej

mgr Grzegorz Kostyra