mgr Kamila Chmiel

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracę magisterską na temat „Skutki niedochowania zastrzeżonej formy” napisała pod kierownictwem dr hab. Hanny Witczak, prof. KUL. Doktorantka na WPPKiA KUL. Pracę doktorską z zakresu prawa spadkowego przygotowała na seminarium z prawa cywilnego pod kierownictwem dr hab. Hanny Witczak, prof. KUL. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada doświadczenie w administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym.

Zainteresowania:

prawo cywilne, w szczególności prawo spadkowe, ochrona dóbr osobistych, wadliwość czynności prawnych, małoletni oraz zarządzanie

Dorobek naukowy

  • Stan wyłączający swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.

    Kamila Chmiel

    [w:] Ius Redigere in Artem. Księga Jubileuszowa XXX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. M. Romanowski, P. Sobczyk i M. Wielec, Warszawa 2022, s. 75-92.
mgr Kamila Chmiel