mgr Karolina Kostera

 • Absolwentka studiów magisterskich zarządzania kapitałem intelektualnym na Politechnice Łódzkiej oraz pedagogiki w zakresie edukacji dorosłych na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła Podyplomowe studium wspierania relacji międzyludzkich – Life Coaching, na Wydziale Socjologiczno – Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe z zakresu Penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej.
 • W 2016 r. ukończyła kurs podstawowy z mediacji, uprawniający do prowadzenia mediacji pozasądowych „Mediacja – uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów” prowadzony przez Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych.
 • W 2011 r. ukończyła Łódzką Szkołę Trenerów o profilu trenerskim.
 • W latach 2013- 2018 brała udział w licznych szkoleniach z zakresu e-learningu, metodyki kształcenia zdalnego.
 • W latach 2016 – 2018 wykładowca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Calisia” w Kaliszu.
 • W latach 2015-2017 członek zespołu realizującego projekt „Learning by Doing” w ramach programu ERASMUS+
 • Od 2013 r. funkcjonariusz Służby Więziennej. Od listopada 2020 r. pełni służbę na stanowisku asystenta w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Dorobek naukowy

 • Kostera Karolina, Nowogrodzka Agnieszka

  The Prison Systems Review nr 115, 2022, str. 173-190
 • Kostera Karolina, Krokosz Ewa

  Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych, red. naukowa M. Szewczyk i S. Grzesiak, 2022
 • Kompetencje mediacyjne i negocjacyjne w pracy personelu więziennego nowym wymiarem profesjonalizacji kadry kierowniczej Służby Więziennej

  Gmurowska Anna, Kostera Karolina

  Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych, red. naukowa M. Szewczyk i S. Grzesiak, 2022
 • Znaczenie mediacji w obliczu aktualnych wyzwań i wybranych zagrożeń rodziny

  Gmurowska Anna, Kostera Karolina

  Rodzina w społeczeństwie i kulturze, pod red. G. Szabelskiej, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2022
 • The Role of The Process of Knowledge Management In Building the Safety Culture

  Kostera Karolina

  Business Success and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development During Global Crisis, Khalid S. Soliman, 2022
 • Zastosowanie kształcenia zdalnego w doskonaleniu zawodowym funkcjonariuszy Służby Więziennej na przykładzie kursu dla funkcjonariuszy Służby Więziennej pełniących służbę na stanowisku monitorowego

   

   

  Kostera Karolina, Nowacki Robert

  Wybrane aspekty kształcenia funkcjonariuszy służb mundurowych, red. nauk. gen. M. Strzelec, Warszawa 2022, s. 61-79
mgr Karolina Kostera