mgr Paweł Szabłowski

Magister prawa oraz magister historii.

Ukończył z wyróżnieniem studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od sierpnia 2020 jest związany z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. W latach 2016-2020 r. był związany z projektem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, gdzie od 2018 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora. W swoich badaniach zajmuje się tematyką historii wymiaru sprawiedliwości.

 

Dorobek naukowy

 • Amnestia z roku 1945.

  Paweł Szabłowski

  Law Education Security, 2023 numer specjalny, s. 59-83.
 • Zbrodnie sądowe w czasach stalinowskich w Polsce – sprawa śmierci Tadeusza Łabędzkiego w 1946 r.

  Paweł Szabłowski

  Law Education Security, 2023, nr 121, z.III, s. 321-349
 • Burzyć czy nie burzyć? – dyskusja prasowa wokół soboru Aleksandra Newskiego.

  Paweł Szabłowski

  Glaukopis, 2020, nr 37.
 • Przeciwdziałanie kolaboracji z wrogiem w warunkach wojennych. Polskie doświadczenia historyczno-prawne.

  Paweł Szabłowski

  w: Kolaboracja z wrogiem w warunkach wojennych. Doświadczenia polsko-ukraińskie, B.M. Nowak, P. Fris, wyd. DiG, Warszawa, s. 113-126

Dorobek organizacyjny

 • Zastępca dyrektora Instytut Nauk Prawnych Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

 • Członek Senatu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w kadencji 2023-2027

   

Pozostałe osiągnięcia

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za działalności na rzecz upamiętniania najnowszej historii Polski

Odznaczony medalem „Pro Patria” za za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

mgr Paweł Szabłowski