dr Dawid Lipski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy Spór między Tomaszem z Akwinu i Janem Peckhamem o jedność formy substancjalnej w człowieku. Źródła i konsekwencje (2014). Praca doktorska nagrodzona wyróżnieniem przyznanym przez Radę Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Magisterium z filozofii w 2008 roku. Studia ukończone z wyróżnieniem.

Od 2020 roku adiunkt w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (wcześniej SWWS). Stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Liechtenstein), Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Londyn) oraz Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Kolonia). Redaktor w czasopiśmie „Pro Fide, Rege et Lege” oraz w „Roczniku Tomistycznym”. Nauczyciel dyplomowany etyki w szkole podstawowej i średniej.

Zainteresowania naukowe: filozofia starożytna i średniowieczna, filozofia człowieka, tomizm, etyka, dydaktyka, pedagogika

Dorobek naukowy

 • Publikacje

 • Dawid Lipski, Krzysztof Wojcieszek

  Społeczeństwo 4.0 a edukacja. Szanse wyzwania zagrożenia. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe AP 2023
 • Dawid Lipski

  Rocznik Tomistyczny, nr 11 (2022), Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, ss. 111-126
 • Dawid Lipski, Krzysztof Wojcieszek

  Wydawnictwo SWWS, Warszawa 2022
 • Dawid Lipski

  Tomizm konsekwentny. Warszawa: Naukowe Towarzystwo Tomistyczne 2022
 • Dawid Lipski

  Journal of security and sustainability issues, Volume 11 (2021)
 • Dawid Lipski, Mariusz Malinowski

  Wydawnictwo DiG, Warszawa 2020
 • Dawid Lipski

  Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej z uwzględnieniem systemów penitencjarnych. Warszawa: WSKiP 2020
 • Dawid Lipski

  Rocznik Tomistyczny, nr 9 (2020) 2, Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, ss. 73-87
 • Człowiek – Państwo – Wychowanie. Perspektywa tomizmu konsekwentnego

  Dawid Lipski

  Pro Fide Rege et Lege, nr 83/2020, ss. 212-221
 • Dawid Lipski

  Rocznik Tomistyczny, nr 8 (2019), Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, ss. 37-43
 • Dawid Lipski

  Mieczysław Gogacz” (A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski), tytuł serii: Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku, tom 1. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum; 2019
 • Dawid Lipski

  „Mieczysław Gogacz” The Polish Christian Philosophy in 20th Century, vol. 1. Kraków: Ignatianum University Press; 2019
 • Tomasz Sutton, De esse et essentia (wprowadzenie)

  Dawid Lipski

  Warszawa 2018
 • Uniwersytet Letni Kultury Polskiej w Rzymie

  Dawid Lipski

  Warszawa-Londyn 2018
 • Filozoficzne założenia humanizmu integralnego Jacques’a Maritaina

  Dawid Lipski

  Pro Fide Rege et Lege, nr 77-78 (2017), ss. 267-275
 • Dawid Lipski

  Rocznik Tomistyczny, nr 5 (2016), Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, ss. 291-304
 • Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku

  Dawid Lipski

  Opera Philosophorum Medii Aevi”, t. 15. Warszawa: Wydawnictwo UKSW; 2015
 • Oskar Halecki i Polski Uniwersytet za Granicą

  Dawid Lipski

  Filozofia na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie. Warszawa-Londyn: Wydawnictwo von Borowiecky; 2014
 • Kilka uwag o historii filozofii i jej znaczeniu

  Dawid Lipski

  Pro Fide, Rege et Lege, nr 2 (68) 2012, ss. 274-278
 • Profesora Mieczysława Gogacza ujęcie etyki

  Dawid Lipski

  Mieczysław Gogacz. Filozofia i mistyka (red. I. Andrzejuk, T. Klimskiego). Warszawa: Wydawnictwo UKSW; 2012
 • Władysława Tatarkiewicza analiza systemu filozofii Arystotelesa

  Dawid Lipski

  Filo-sofija, Rok XI, numer 13-14 (2011/2-3), ss. 521-534
 • De propositionibus modalibus

  Dawid Lipski, Michał Zembrzuski

  Opera Philosophorum Medii Aevi, t. 9 fasc. 1 (Przekład tekstu łacińskiego). Warszawa: Wydawnictwo UKSW; 2011
 • „Materialny człowiek” – kilka uwag filozofii klasycznej na temat struktury człowieka

  Dawid Lipski

  Pro Fide, Rege et Lege, nr 2 (66) 2010, ss. 146-152
 • Problematyka istnienia na tle sporu Tomasza z Sutton z Godfrydem z Fontaines

  Dawid Lipski

  Pro Fide, Rege et Lege, nr 3 (64) 2009, ss. 101-106
 • Granty

 • Wykonawca w grancie „Tomizm w czasie zarazy” (numer umowy: 18754/20) przyznanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i NCK w ramach programu „Kultura w sieci”

  2020
 • Członek zespołu badawczego grantu „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku” (0033/FIL/2016/90) w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”

  2018-2020
 • Wykonawca grantu badawczego „Działalność Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej w Rzymie w latach 1987–2008” (IPAK/grant/1/2016) Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii

  2016-2018
 • Kierownik projektów UKSW finansowanych z dotacji na rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

  2011, 2012, 2013
 • Stypendia zagraniczne

 • Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia na pobyt badawczy w Londynie

  2022
 • Stypendium DAAD na pobyt badawczy w Thomas Institut w Kolonii

  2011
 • Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia na pobyt badawczy w Londynie

  2011
 • Stypendium ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – wizyta studyjna w Liechtensteinie

  2009

Dorobek organizacyjny

 • Redaktor działu Filozofia półrocznika „Pro Fide, Rege et Lege”

  2021
 • Członek komitetu redakcyjnego periodyku „Rocznik Tomistyczny”

  2019
 • Członek zarządu Towarzystwa Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej

 • Przewodniczący komisji rewizyjnej Naukowego Towarzystwa Tomistycznego

Pozostałe osiągnięcia

 • Nagroda im. Profesora Mieczysława Gogacza za najlepszą pracę magisterską (2008)

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2007/2008

 • Stypendium Centrum Myśli Jana Pawła II w roku 2007/2008

dr Dawid Lipski