dr Dorota Kanarek-Lizik

Dorota Kanarek-Lizik – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W latach 1991-2007 funkcjonariusz Służby Więziennej związany z Aresztem Śledczym w Bydgoszczy. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Nauk o Rodzinie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Współautorka trzech monografii naukowych poświęconych jednostkom penitencjarnym w Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku. Autorka monografii naukowej pt. „Adaptacja skazanych do warunków więziennych w Polsce” oraz  artykułów naukowych o tematyce związanej z więziennictwem i resocjalizacją. Redaktor naukowy monografii studenckiej pt. „Wybrane aspekty instytucjonalnych oddziaływań resocjalizacyjnych we współczesnej Polsce”.

Realizowana działalność naukowo-badawcza dotyczy adaptacji skazanych do warunków więziennych, obrazu przestępczości w Polsce, problematyki odbywania kary pozbawienia wolności w Polsce i na świecie oraz metodyki pracy resocjalizacyjnej w jednostkach penitencjarnych

 

Dorobek naukowy

Dorobek organizacyjny

Pozostałe osiągnięcia

Brązowa Odznaka Ministra Sprawiedliwości

„Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej”

dr Dorota Kanarek-Lizik