dr Piotr Baczar

Piotr Baczar – doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (doktorat w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2014), adiunkt Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Starszy Inspektor ds. Szkoleń Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, były funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Białymstoku.

Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych: artykułów, ekspertyz, recenzji i monografii z tematyki bezpieczeństwa i terroryzmu. Współorganizator konferencji naukowych (Wielowymiarowość obszaru bezpieczeństwa 2015, Bezpieczeństwo kulturowe – wymiar regionalny 2016, Paradygmat w naukach o zarządzaniu 2018).

Aktywny uczestnik konferencji naukowo-eksperckich i sympozjów krajowych.

 

Dorobek naukowy

 • Piotr Baczar

  Warszawa: Wydawnictwo DiG; 2021
 • Conceptual approach to modern command development in security studies

  Piotr Baczar

  Journal of Security and Sustainability Issues 2021, 11
 • Wykorzystanie strzelca wyborowego w Służbie Więziennej – wprowadzenie do problematyki

  Piotr Baczar

  Szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego. Wprowadzenie do problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Episteme; 2020
 • Działania antyterrorystyczne w środowisku wielodomenowym

  Piotr Baczar

  Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego. Przeciwdziałanie zagrożeniom. Rola Służb. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2019

Dorobek dydaktyczny

 • Edukacja antyterrorystyczna w obszarze społeczności lokalnej

  Baczar P.

  Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ; 2019
 • Działania antyterrorystyczne w obrębie społeczności lokalnej

  Baczar P. , B. Bębenek, G. Gadomska, S. Kubeł, A. Sęk (red.)

  Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. Pułtusk : Wydawnictwo Aleksander ; 2018

Współorganizator, prowadzący, uczestnik wielu szkoleń i kursów o charakterze międzynarodowym i krajowym

 • Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowe – wykorzystanie snajperów

  Warszawa ; 2007
 • Międzynarodowa współpraca na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej

  Warszawa 2007
 • Terroryzm – Policja – Bezpieczeństwo – Euro 2012

  2012
 • Terroryzm – Policja – Bezpieczeństwo – Zamość 2012

  2012
 • Ratownictwo wysokościowe z użyciem śmigłowca MI-2, Zieleniec 2012

  2012
 • Szkolenie teoretyczno – praktyczne dla instruktorów taktyki i technik interwencji, Białystok 2014

  2014
 • Na granicy terroryzmu – szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego” Serock 2015.

  2015

Udział w charakterze Instruktora w cyklu szkoleń dla służb mundurowych

 • Multidyscyplinarny model wykorzystania technik interwencyjnych w Służbie Więziennej, Czerwony Bór 2011 – 2014

  2011 – 2014

Uprawnienia Instruktora: wysokościowego GOPR, sportu strzelectwo sportowe, samoobrony, lekkoatletyki

Dorobek organizacyjny

 • senator Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

  0d 2019
 • członek International Police Association

  od 2018
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

  od 2019
 • Kierownik Zakładu Badań nad Przestępczością i Terroryzmem w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

  od 2016

Pozostałe osiągnięcia

Przyznane odznaczenia państwowe i wyróżnienia

 • Odznaka „Zasłużony Policjant” Warszawa 2015

 • Płetwonurek P2,

 • skoczek wojsk powietrzno-desantowych

 • ratownik WOPR

dr Piotr Baczar