dr Sławomir Grzegorz Grzesiak

Sławomir Grzesiak – jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki (2013 r.), absolwentem kierunku pedagogika ukończonego na Uniwersytecie Wrocławskim (2007 r.) oraz studiów administracyjnych I stopnia (2011 r.) i studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego wykonawczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2008 r.). Ukończył również Studia podyplomowe z zakresu penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej (2022 r.) realizowane w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Od 2014 r. jest funkcjonariuszem Służby Więziennej, obecnie pełniącym służbę na stanowisku adiunkta w Pracowni Penitencjarystyki Instytutu Penitencjarystyki Stosowanej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, której jest koordynatorem. W latach 2013-2019 pracował jako adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, demografii więziennej, readaptacji i reintegracji społecznej osób skazanych oraz struktury organizacyjnej i funkcjonowania więziennictwa w Polsce.

Dorobek naukowy

 • Instytucja prawna władzy rodzicielskiej w ujęciu pedagogiki resocjalizacyjnej

  Sławomir Grzesiak

  J. Słyk, M. Wilczek-Karczewska, Władza rodzicielska. Interdyscyplinarna analiza instytucji, Warszawa 2023, s. 429-478.
 • Guillaume Brie, Cecile Rambourg, Beata Maria Nowak, Marcin Strzelec, Sławomir Grzesiak, Emilia Witkowska-Grabias, Maja Zawadzka, Dominika Gałek

  CIRAP 2023
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak

  B.M. Nowak, S. Grzesiak, M. Zawadzka (red.), Transdermalny pomiar i monitorowanie stężenia alkoholu. Doświadczenia i badania ewaluacyjne państw stosujących technologię TMSA, Warszawa 2023, s. 46-65. B.M. Nowak, S. Grzesiak. M. Zawadzka (ed.), Transdermal measurement and monitoring of alcohol concentration. Experiences and evaluation studies from countries using the TMSA technology, Warsaw 2023, pp. 40-59.
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka

  B.M. Nowak, S. Grzesiak, M. Zawadzka (red.), Transdermalny pomiar i monitorowanie stężenia alkoholu. Doświadczenia i badania ewaluacyjne państw stosujących technologię TMSA, Warszawa 2023, s. 7-15. B.M. Nowak, S. Grzesiak. M. Zawadzka (ed.), Transdermal measurement and monitoring of alcohol concentration. Experiences and evaluation studies from countries using the TMSA technology, Warsaw 2023, pp. 7-14.
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka (ed.)

  SWWS 2023
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka (red.)

  SWWS 2023
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka

  Warsaw 2023
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka

  Wydawnictwo SWWS, Warszawa 2023
 • Sławomir Grzesiak, Mateusz Lewandowski, Małgorzata Boczkowska

  M. Kuryłowicz, M. Strzelec (red.), Praca penitencjarna, Warszawa 2022, s. 129-157.
 • Sławomir Grzesiak

  M. Kuryłowicz, M. Strzelec (red.), Praca penitencjarna, Warszawa 2022, s. 25-73.
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak

  B.M. Nowak, S. Grzesiak (red.), Strategia reintegracji społecznej osób skazanych. Integralny model wspomagania resocjalizacyjno-readaptacyjnego, Wyd. SWWS, Warszawa 2022, s. 309-361.
 • Sławomir Grzesiak

  B.M. Nowak, S. Grzesiak (red.), Strategia reintegracji społecznej osób skazanych. Integralny model wspomagania resocjalizacyjno-readaptacyjnego, Wyd. SWWS, Warszawa 2022, s. 117-142.
 • Sławomir Grzesiak

  B.M. Nowak, S. Grzesiak (red.), Strategia reintegracji społecznej osób skazanych. Integralny model wspomagania resocjalizacyjno-readaptacyjnego, Wyd. SWWS, Warszawa 2022, s. 71-85.
 • Sławomir Grzesiak

  B.M. Nowak, S. Grzesiak (red.), Strategia reintegracji społecznej osób skazanych. Integralny model wspomagania resocjalizacyjno-readaptacyjnego, Wyd. SWWS, Warszawa 2022, s. 17-51.
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak

  B.M. Nowak, S. Grzesiak (red.), Strategia reintegracji społecznej osób skazanych. Integralny model wspomagania resocjalizacyjno-readaptacyjnego, Wyd. SWWS, Warszawa 2022, s. 7-13.
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak (red.)

  SWWS 2022
 • Beata Maria Nowak, Sławomir Grzesiak, Maja Zawadzka

  The Prison Systems Review, 2022, Nr 117, s. 93-108.
 • Sławomir Grzesiak, Edyta Mituła-Grzesiak

  The Prison Systems Review, 2022, Nr 116, s. 49-74.
 • Monika Szewczyk, Sławomir Grzesiak

  M. Szewczyk, S. Grzesiak (red.), Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych, DiG, SWWS, Warszawa 2022, s. 7-11.
 • Sławomir Grzesiak

  M. Szewczyk, S. Grzesiak (red.), Potencjał kadrowy Służby Więziennej w kontekście wykonywanych zadań służbowych, DiG, SWWS, Warszawa 2022, s. 227-240.
 • Monika Szewczyk, Sławomir Grzesiak (red.)

  DiG, SWWS, 2022
 • Sławomir Grzesiak, Edyta Mituła-Grzesiak

  LES CHRONIQUES DU CIRAP, Nr 30 SPECIAL
 • Gerontologia resocjalizacyjna i penitencjarna w okresie późnej dorosłości

  Sławomir Grzesiak

  M. Kilian (red.), Pedagogika specjalna osób w starszym wieku, Kraków 2021.
 • Agnieszka Nowogrodzka, Jarosław Rychlik, Sławomir Grzesiak

  Nieruchomości@ 2021; III (III): 97-114.  10.5604/01.3001.0015.2481
 • Sławomir Grzesiak

  Journal of Security and Sustainability Issues, 11/2021, s. 255-264, https://doi.org/10.47459/jssi.2021.11.22
 • Sławomir Grzesiak

  Journal of Security and Sustainability Issues, 11/2021, s. 91-101, http://doi.org/10.47459/jssi.2021.11.6
 • Więziennictwo wobec zmian demograficznych populacji osadzonych

  Sławomir Grzesiak

  T. Bulenda, A. Nawój-Śleszyński (red.), Polski system penitencjarny w stulecie więziennictwa polskiego. VI Kongres Penitencjarny, Warszawa 2020, s. 553-568.
 • Integracyjny model metodyki penitencjarnej w kontekście badań osobopoznawczych

  Sławomir Grzesiak

  T.  Bulenda, A. Nawój-Śleszyński (red.), Polski system penitencjarny w stulecie więziennictwa polskiego. VI Kongres Penitencjarny, Warszawa 2020, s. 177-192.
 • Sławomir Grzesiak, (wstęp), (red.)

  Warszawa 2020, s. 7-8.
 • Sławomir Grzesiak, Damian Skowron

  Sławomir Grzesiak (red.), Psychospołeczne konteksty wykonywania kary pozbawienia wolności, Warszawa 2020, s. 39-67.
 • Sławomir Grzesiak, Edyta Mituła-Grzesiak

   

  S. Grzesiak (red.), Psychospołeczne konteksty wykonywania kary pozbawienia wolności, Warszawa 2020, s. 117-148.
 • Sławomir Grzesiak

  The Prison Systems Review, 2019, Nr 105, s. 33-56.
 • Sławomir Grzesiak

  L. Kołtun, T. Kośmider (red.), Współczesny wymiar bezpieczeństwa publicznego. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni. Działania profilaktyczne, Warszawa: 2019, s. 107-124.
 • Starzenie się i starość w izolacji penitencjarnej

  Sławomir Grzesiak

  A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 3 P-Ś, Katowice 2017, s. 468-476.
 • Gerontowiktymologia

  Sławomir Grzesiak

  A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 1 A-G, Katowice 2017, s. 566-567.
 • Gerontologia resocjalizacyjna

  Sławomir Grzesiak

  A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 1 A-G, Katowice 2017, s. 537.
 • Gerontologia penitencjarna

  Sławomir Grzesiak

  A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, t. 1 A-G, Katowice 2017, s. 534-537. 
 • Włączanie wykluczonych w kulturę – metodyczne konteksty działań socjalizacyjno-kulturowych wychowawców penitencjarnych

  Sławomir Grzesiak

  A. Haratyk, N. Zayachkivska (red.), Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku, t. 7, Wrocław 2017, s. 269-281.
 • Postpenitenciárni péče v kontextu prevence zločinné recidivy

  Sławomir Grzesiak

  V. Černíková, J. Firstová (ed.), Postpenitenciárni péče aktuální otázky, Hodonín 2016, s. 21-28.
 • Sławomir Grzesiak

  J. Pilarska, A. Szerląg, A. Urbanek (ed.), Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy, Cambridge: Scholars Publishing 2016, p. 447-456.
 • Konflikt i ryzyko w pracy penitencjarnej wychowawców

  Sławomir Grzesiak,

  D. Kowalczyk, A. Szecówka, Sławomir. Grzesiak (red.), Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych, Wrocław 2015, s. 140-157.
 • Edukacyjne konteksty resocjalizacji skazanych

  Sławomir Grzesiak

  A. Haratyk, N. Zayachkivska (red.), Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku, t. 5, Wrocław 2015, s. 159-169.
 • Praca socjalna w wykonywaniu kary pozbawienia wolności wobec skazanych w wieku senioralnym

  Sławomir Grzesiak

  I. Bieńkowska, I. Fajfer-Kruczek (red.), Resocjalizacja - probacja - praca penitencjarna, t. 1, Cieszyn 2014, s. 30-41.
 • Pokročilý vĕk v polských trestínich institucich – současnost a perspektivy

  Sławomir Grzesiak

  H. Válková, V. Černíková, J. Firstová (ed.), Aktuální otázky vĕzeňství, Praha 2014, s. 79-86.
 • Sławomir Grzesiak

  M. Stawiak-Ososińska, S. Chrost (ed.), Situation, education and activation of elderly people in Europe, Kielce 2014, p. 301-317.
 • Skargowość skazanych odmiennych kulturowo na wykonywanie kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych

  Sławomir Grzesiak

  A. Urbanek, J. Pilarska (ed.), Księga abstraktów Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Atomizacja czy interakcja Europejska? Transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki, Wrocław 2014.
 • Realizowany i postulowany sposób pracy penitencjarnej wychowawców ze skazanymi. Raport z badań

  Sławomir Grzesiak

  K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Moleda (red.), Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, Warszawa 2014, s. 265-292.
 • Starość i starzenie się w izolacji penitencjarnej

  Sławomir Grzesiak

  A.A. Zych (red.), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem, Sosnowiec-Dąbrowa Górnicza 2014, s. 361-385.
 • Biurokracja i biurokratyzacja w pracy penitencjarnej wychowawców

  Sławomir Grzesiak

  P. Stępniak (red.), Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system, Kalisz-Poznań 2014, s. 179-200.
 • Egzystencjalny wymiar starości w zakładzie karnym – doświadczanie czasu i samotności przez więźniów seniorów

  Sławomir Grzesiak

  A. Jaworska (red.), Senior w obliczu izolacji penitencjarnej. Konteksty teoretyczne, Bydgoszcz 2013, s. 98-105.
 • Sławomir Grzesiak

  Wrocław 2013, ss. 439.
 • Sławomir Grzesiak (red.)

  Wydawnictwo DIG i WSKiP ; Warszawa 2020, ss. 226. 
 • Danuta Kowalczyk, Adam Szecówka, Sławomir Grzesiak (red.)

  Wrocław 2015, ss. 370.
 • Domy przejściowe w polskim modelu społecznej readaptacji skazanych

  Sławomir Grzesiak

  Szkoła Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020-2022.
 • (Nie)gotowość Służby Więziennej do demograficznych zmian populacji osadzonych w kontekście wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet w wieku senioralnym

  Sławomir Grzesiak

  Szkoła Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022.
 • Praca penitencjarna z więźniami seniorami

  Sławomir Grzesiak

  Projekt zakończony 2013 r.
 • Beata Maria Nowak, Maciej Kasprzyk, Daniel Mielnik, Damian Skowron, Magdalena Trzeszczkowska, Piotr Łapiński, Sławomir Grzesiak, Zbigniew Nowacki, Maja Zawadzka, Agnieszka Pytka, Anna Stachowicz

  Instytut Badawczo-Rozwojowy, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Warszawa 2020.
 • Tytuł projektu: „Badanie jakości życia osadzonych i funkcjonariuszy Służby Więziennej”.

  Mariusz Kuryłowicz (kierownik projektu), Jarosław Rychlik, Maja Zawadzka, Agnieszka Pytka, Sławomir Grzesiak

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2021.
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2021-2023.
 • Członek grupy roboczej powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowującej projekt badawczy w zakresie ewaluacji zapisów ustawy o zmianie ustawy Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 956).

  Beata Maria Nowak, Jarosław Rychlik, Sławomir Grzesiak, Zbigniew Nowacki, Maja Zawadzka, Agnieszka Pytka, Daniel Mielnik, Damian Skowron

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2020-2022.
 • Członek zespołu wewnętrznego projektu badawczego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości pn. Psychospołeczne wyznaczniki poczucia stresu u funkcjonariuszy działu ochrony.

  Jarosław Rychlik, Sławomir Grzesiak, Marcin Mazurek, Marcin Rosiak

  Instytut Badawczo-Rozwojowy, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020-2022.
 • Modele wychowawcze (wykonywanie władzy rodzicielskiej) a przeciwdziałanie przestępczości w ujęciu pedagogiki resocjalizacyjnej – ekspertyza, Warszawa 2020.

  Ekspertyza zrealizowana była jako zadanie 1: „Władza rodzicielska – interdyscyplinarna analiza instytucji” projektu: „Prywatnoprawne aspekty przeciwdziałania przestępczości i pomocy ofiarom przestępstw”, prowadzonego we współpracy z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

  Sławomir Grzesiak

  Instytut Badawczo-Rozwojowy, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Warszawa 2021.
 • Nazwa konferencji, miejsce i data

  I Kongres Readaptacji Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna

  Praktyczne wyzwania pracy readaptacyjnej

  35.

  referat: Domy przejściowe – szanse i zagrożenia implementacyjne
  Zabrze, 16-17.05.2022
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  Funkcjonowanie systemu penitencjarnego i kurateli sądowej

  34.

  referat: Praca penitencjarna w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w kontekście readaptacji i reintegracji społecznej skazanych
  Popowo, 1-2.04.2022
  University College of Norwegian Correctional Service (KRUS)

  Digital International Day

  33.

  referat: Bezpieczeństwo polskich jednostek penitencjarnych
  Lillestrøm, 29.09.2021
  XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  Cywilizacja a zdrowie psychiczne

  32.

  referat: Demografia penitencjarna w kontekście zdrowia psychicznego skazanych seniorów
  Brzyście gm. Jasło, 24-25.06.2021
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych w perspektywie wykonywanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne

  31.

  referat: (Nie)realna resocjalizacja penitencjarna w kontekście readaptacji społecznej skazanych – przestrzenie konfliktu i kompromisu
  Warszawa, 27.05.2021 (online)
   

  XXXII Konferencji Naukowej „Forum Pedagogów”

  Uobecnianie się inkluzji i ekskluzji w przestrzeni edukacyjnej

  30.

  referat: Half Way Houses w Polskim Modelu Readaptacji Społecznej – możliwości i ograniczenia
  Wrocław, 20-21.11.2019
   

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  Ochrona zdrowia psychicznego i zapobieganie zachowaniom samobójczym

  29.

  referat: Profilaktyka zachowań suicydalnych w jednostkach penitencjarnych
  Ziębice, 25.10.2019
   

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  Przeciwdziałanie przestępczości – aspekty teoretyczne i praktyczne

  28.

  referat: Prewencja recydywy przestępczej jako proces zarządzania zmianą w warunkach izolacji więziennej
  Wołów, 21.05.2019
   

  VI Kongres Penitencjarny

  Polski system penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości państwa

  27.

  referat: Integracyjny model metodyki penitencjarnej w kontekście badań osobopoznawczych
  Popowo, 6-8.02.2019
   

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  Świat uzależnień – uzależnienia w polskim świecie. Teoria, badania, praktyka

  26.

  referat: Integracyjny model metodyki penitencjarnej w kontekście wspierania profilaktyki uzależnień
  Oleśnica, 8-9.06.2017
   

  Seminarium Naukowo-Szkoleniowe

  Pomiędzy teorią a praktyką penitencjarną – obecny stan i perspektywy wykonywania kary pozbawienia wolności.

  25.

  referat: Pomiędzy teorią a praktyką penitencjarną – obecny stan i perspektywy wykonywania kary pozbawienia wolności.
  Wrocław 09.12.2016
   

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu VII Polsko – Ukraińskie Dni Historyczno – Pedagogiczne

  Kultura w edukacji

  24.

  referat: Włączanie wykluczonych w kulturę – metodyczne konteksty działań socjalizacyjno-kulturowych wychowawców penitencjarnych
  Zakopane 5-6.05.2016
   

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  Nowe instytucje prawa karnego wykonawczego stosowane wobec skazanych na karę pozbawienia wolności

  23.

  referat: Potrzeba nowych regulacji odnoszących się do wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych w wieku senioralnym
  Łódź 21.04.2016
   

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity i prawdy

  22.

  referat: (Nie)ograniczone możliwości realizacji resocjalizacyjnych programów penitencjarnych
  Warszawa 10.03.2016
   

  V Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe

  Recydywa przestępcza – uwarunkowania (nie)powrotności skazanych do społeczeństwa

  21.

  referat: Prewencja recydywy przestępczej w kontekście implementacji programów resocjalizacji
  Wrocław 20.11.2015
   

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Pomoc postpenitencjarna – możliwości, ograniczenia i perspektywy (Postpenitenciární péče – možnosti, limity a perspektivy)

  20.

  referat: Pomoc postpenitencjarna w kontekście resocjalizacyjnych programów penitencjarnych
  Praga 16.10.2015
   

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  Prawo karne wykonawcze w systemie środków zwalczania przestępczości

  19.

  referat: Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych w wieku senioralnym
  Wrocław 26.06.2015
   

  Seminarium Naukowe

  Działania pomocowe, a readaptacja społeczna osadzonych w wieku senioralnym

  18.

  referat: Uwarunkowania readaptacji społecznej skazanych seniorów
  Wojkowice 10.04.2015
   

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Aktuální otázky vězeňství

  17.

  referat: Pokročilý vĕk v polských trestínich institucich – současnost a perspektivy

  (Starość w polskich zakładach karnych – teraźniejszość i perspektywy)

  Czechy, Praga 9.12.2014
   

  Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukową

  Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy

  16.

  referat: Konflikt i ryzyko w pracy penitencjarnej wychowawców
  Wrocław 26-27.11.2014
   

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Atomizacja czy integracja europejska? – transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki

  15.

  referat: Skargowość skazanych odmiennych kulturowo na wykonywanie kary pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych
  Wrocław 22-23.10.2014
   

  I Konferencja Gerontologiczna z cyklu: Refleksje nad starością

  Obiektywny i subiektywny wymiar starości

  14.

  referat: Starość i starzenie się w zakładach karnych
  Łódź 26-27.09.2014
   

  IV Polskie Sympozjum Penitencjarne

  Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system

  13.

  referat: Biurokracja i biurokratyzacja w pracy penitencjarnej wychowawców
  Kalisz 13-15.11.2013
   

  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Społeczna

  Współczesne tendencje w resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej

  12.

  referat: Skazani w wieku senioralnym w polskich zakładach karnych – pomiędzy pracą socjalną a resocjalizacją penitencjarną
  Cieszyn 23-24.10.2013
   

  Międzynarodowa Konferencja Penitencjarna

  Współczesne problemy penitencjarystyki. Człowiek stary w obliczu izolacji więziennej

  11.

  referat: Praca penitencjarna z więźniami seniorami
  Czarne, 9-10.05.2013
   

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  Resocjalizacja, reintegracja, inkluzja – współczesne inspiracje dla teorii i praktyki

  10.

  referat: Praca penitencjarna z więźniami w wieku senioralnym w polskich zakładach karnych
  Warszawa 14-15.11.2012
   

  IV Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe

  Praca penitencjarna z wybranymi grupami skazanych. Przykłady dobrych praktyk

  9.

  referat: Praca penitencjarna z więźniami seniorami – komunikat z badań
  Wrocław, 29.11.2011
   

  Seminarium Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu

  Pozycja osób de faworyzowanych na rynku pracy z perspektywy doradztwa zawodowego

  8.

  referat: Powrót skazanych do społeczeństwa w kontekście ich aktywizacji zawodowej – wybrane modele teoretyczne
  Wrocław, 17.10.2011
   

  Konferencja OISW  

  Współpraca aresztów śledczych i zakładów karnych podległych OISW we Wrocławiu z organami postępowania wykonawczego

  7.

  referat: Seniorzy w jednostkach penitencjarnych – komunikat z badań
  Karpacz, 21-23.09.2011
   

  Forum Naukowe Pedagogów

  Wykluczenie – Marginalizacja – Integracja. Funkcjonowanie w społecznościach ryzyka

  6.

  referat Seniorzy w jednostkach penitencjarnych w sytuacji naznaczania społecznego
  Olsztyn, 5-6.062008
   

  I Naukowe Seminarium Pedagogiczne

  System (nie)sprawiedliwego karania. Pedagogiczne odniesienia

  5.

  poster: System (nie)sprawiedliwego karania
  Wrocław, 24.01.2008
   

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Dla kogo resocjalizacja? Obszary zagrożeń i patologii współczesnej rodziny

  4.

  referat: Pomoc postpenitencjarna jako profilaktyka poprzestępcza
  Kielce, 16.05.2008
   

  Международном Симпозиуме Βосток-Беларусб-Запад

  Сотрудничество По Проблемам Формирования И Укрепления Здоровья

  3.

  referat: Zdrowie psychospołeczne skazanych w izolacji penitencjarnej
  Białoruś, Brześć, 24-28.10.2007
   

  XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Warunki życia sprzyjające rozwojowi jednostki, rodziny, społeczeństwa. Instytucjonalny system opiekuńczo-wychowawczy – jego zalety i wady

  2.

  referat: Funkcjonalność i dysfunkcjonalność Domu Dziecka w Podbrodziu
  Jasło-Niegłowice, 25.05.2007
  Olsztyn, 10-11.05.2007
   

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Speciálni pedagogika očima studentů

  1.

  referat Nastawienie osadzonych do przyszłości
  Czechy, Brno, 26.04.2007

Dorobek dydaktyczny

 • Od 2007 r. – nadal – pracownik naukowo-dydaktyczny, posiadający doświadczenie w nauczaniu następujących przedmiotów:

  – Metodyka pracy wychowawczo-terapeutycznej

  – Penitencjarystyka w perspektywie ontologicznej

  – Readaptacja i reintegracja społeczna skazanych

  – Edukacja całożyciowa

  – Gra decyzjna

  -Polski system penitencjarny,

  – Pedagogika resocjalizacyjna,

  – Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej,

  – Pedagogika penitencjarna,

  – Metodyka pracy penitencjarnej,

  – Polski system penitencjarny

  – Seminarium monograficzne,

  – Patologia społeczna,

  – Metodologia badań społecznych,

  – Prawne podstawy resocjalizacji,

  – Prawo rodzinne i opiekuńcze,

  – Higiena pracy pedagoga-terapeuty,

  – Poznawanie placówek oświatowych,

  – Praktyka pedagogiczna.

Dorobek organizacyjny

 • Ukończone kursy i szkolenia:

  – Ukończenie szkolenia pt. „Statistica – kurs podstawowy z elementami analizy danych ankietowych” (VI 2020)

  – Certyfikat edukacyjny nr 2878/2016 z uczestnictwa w konferencji edukacyjno-metodycznej w dniu 11.10.2016 r. pn. Narkotyki i dopalacze. Zagrożenia zdrowotne i społeczne – rozpoznawanie zachowań. Podstawy pierwszej pomocy medycznej – Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku.

  – Szkolenie pt. Stosowanie środków probacji w polityce karnej państwa – w wymiarze 24 godzin w dniach 6-8.10.2015 r. zorganizowane w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”. (NMF no 7, obszar programowy nr 32 – Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych).

 • Działalność i przynależność organizacyjna:

  – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania testu wiedzy dla kandydatów na studia podyplomowe na kierunku Penitencjarystyka prowadzone w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2022/2023 – powołanie na podstawie Zarządzenia Nr 39/22 Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z dn. 20 maja 2022 r.

  – członek Komisji ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich w latach 2021-2023

  – III 2021 – nadal – Członek Zespołu ds. przygotowania strategii polityki readaptacji społecznej i resocjalizacji Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – powołany decyzją JM Rektora-Komendanta z dnia 30.03.2021 r.

  – I 2020 – nadal – Członek Komisji ds. Efektów Kształcenia Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – powołany decyzją JM Rektora-Komendanta z dnia 23.01.2020 r. – ZR-K WSKiP Nr 7/20.

  – XII 2019 – nadal – Członek Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – powołany decyzją JM Rektora-Komendanta z dnia 17.12.2019 r. – ZR-K WSKiP Nr 78/19.

  – II 2020 – nadal – Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma The Prison Systems Review, redaktor tematyczny w obszarze pedagogiki i penitencjarystyki

  – 2014 – nadal – Członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, założyciel i przewodniczący Koła Terenowego PTP we Wrocławiu. Od czerwca 2017 r. członek Zarządu Głównego PTP.

  – 2005 – nadal – działalność w Polskim Towarzystwie Higieny Psychicznej Oddział Dolnośląski jako członek Koła Młodych PTHP. Od maja 2006 r. członek Zarządu Głównego Oddziału Dolnośląskiego PTHP; od 18 stycznia 2018 r. członek Zarządu Głównego PTHP – nadal; członek Komitetu Redakcyjnego Czasopisma Zdrowie psychiczne. Od maja 2012 r. wiceprezes Oddziału Dolnośląskiego PTHP.

  – 2007 – 2013 – Członek Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, Członek Komisji Dyscyplinarnej Doktorantów, wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów UWr., II Kadencji, elektor samorządu doktorantów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

 • Wykaz wybranych i współorganizowanych konferencji oraz seminariów naukowych

  Cykl Interdyscyplinarnych Seminariów Naukowych

  – przewodniczący komitetów organizacyjnych

  Nazwa konferencji, organizatorzy, miejsce i data

  Recydywa przestępcza – uwarunkowania (nie)powrotności skazanych do społeczeństwa.
  5. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Pedagogiki, Zakład Resocjalizacji

  Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych we Wrocławiu

  Polskie Towarzystwo Penitencjarne – Koło Terenowe we Wrocławiu

  Wrocław, 24.11.2015
  Praca penitencjarna z wybranymi grupami skazanych. Przykłady dobrych praktyk
  4. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Pedagogiki

  Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych we Wrocławiu

  Wrocław, 29.11.2011
  Społeczny kontekst resocjalizacji. Przestrzenie koniecznych innowacji
  3. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Pedagogiki

  Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

  Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych we Wrocławiu

  Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis

  Wrocław, 23.11.2010
  Placówki penitencjarne w procesie readaptacji społecznej skazanych. Fakt czy mit?
  2. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Pedagogiki

  Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych we Wrocławiu

  Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

  Wrocław, 10.03.2009
  System (nie)sprawiedliwego karania. Pedagogiczne odniesienia
  1. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Pedagogiki
  Wrocław, 24.01.2008

  Konferencje Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej – członek komitetów organizacyjnych

    XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  System wartości a zdrowie psychiczne

  5. Biały Dunajec, XI 2008
  XIV Konferencja Naukowa

  Wyrównywać braki poprzez eliminowanie negatywnych zachowań czy izolować „złe dzieci”

  4. Karpacz, XII 2007
  XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Czynniki i warunki zagrażające zdrowiu psychicznemu, moralnemu, fizycznemu jednostki, rodziny, społeczeństwa

  3. Ziębice, IX 2007
  XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Warunki życia sprzyjające rozwojowi jednostki, rodziny, społeczeństwa. Instytucjonalny system opiekuńczo-wychowawczy – jego zalety i wady

  2. Jasło-Niegłowice, V 2007
  X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Profilaktyka przemocy i zachowań dewiacyjnych w środowisku dzieci i młodzieży

  1. Jasło-Niegłowice, VI 2006

   

   

  Konferencje naukowe – ogólnopolskie i międzynarodowe

  – członek komitetów organizacyjnych

  XXXII Konferencja Naukowa „Forum Pedagogów”

  Uobecnianie się inkluzji i ekskluzji w przestrzeni edukacyjnej

  7. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Pedagogiki, Zakład Resocjalizacji
  Wrocław, 20-21.11.2019
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  Świat uzależnień – uzależnienia w polskim świecie. Teoria, badania, praktyka

  6. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Pedagogiki, Zakład Resocjalizacji

  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu

  Polskie Towarzystwo Penitencjarne – Koło Terenowe we Wrocławiu

  Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji – Oddział Dolnośląski

  Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Oddział w Zielonej Górze

  Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej – Oddział Dolnośląski

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Burmistrzu Oleśnicy

  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

  Oleśnica, 8-9.06.2017
  Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Optymalizowanie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Tradycja, współczesność, perspektywy

  5. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Pedagogiki, Zakład Resocjalizacji
  Wrocław, 26-27.11.2014
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Konflikt – uczenie międzykulturowe – zmiana

  4. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Pedagogiki

  Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

  Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, Centrum Inicjatyw Unesco, Amnesty International

  Wrocław, 19-20.11.2009
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wileńszczyzna małą ojczyzną – świat życia młodego pokolenia,
  3. Uniwersytet Wrocławski – Instytut Pedagogiki

  Wileński Uniwersytet Pedagogiczny

  Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie

  Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, Koło Naukowe Studentów Pedagogiki ETNO UWr

  Wrocław, 18-19.06.2009
  Konferencja Naukowa

  Ku międzykulturowości. Edukacja międzykulturowa w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo

  2. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki,
  Wrocław, 15.12.2008
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Humanistyczny wymiar kształcenia akademickiego. Jakich kompetencji potrzebuje absolwent szkoły wyższej

  1. Akademia Medyczna we Wrocławiu

  Uniwersytet Wrocławski- Instytut Pedagogiki

  Wrocław, 20.11.2008

   

  Komitety Naukowe Konferencji

  Nazwa konferencji, organizatorzy i afiliacja, miejsce i data

    Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  2. Odpowiedzialność prawna pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych w perspektywie wykonywanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne
  Warszawa, 27.05.2021
    Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  Przeciwdziałanie przestępczości – aspekty teoretyczne i praktyczne

  1. WSKiP w Warszawie, UJ, UWr, UB, PWSIiP w Łomży – Afiliacja Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Resocjalizacji
  Wołów, 21.05.2019

Pozostałe osiągnięcia

Nagrody, wyróżnienia, podziękowania

– Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne w 2017 r. – przyznana w 2018 r.

– Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne w 2015 r. – przyznana w 2016 r.

– Podziękowanie od Prezesa Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej mgr Zenona Uklei oraz od Prezesa Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Prof. dr hab. Brunona Hołysta za działalność na rzecz ochrony i rozwoju zdrowia psychicznego oraz wsparcie dla inicjatyw i programów profilaktycznych z zakresu problemów życia społecznego mających związek z zachowaniami suicydalnymi – VI 2017

dr Sławomir Grzegorz Grzesiak