dr Zbigniew Nowacki

Major Służby Więziennej w st. sp., doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Penitencjarystyki Stosowanej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Jest autorem monografii oraz licznych artykułów i rozdziałów naukowych. Jest członkiem zespołów realizujących polskie projekty naukowo-badawcze oraz autorem samodzielnego projektu naukowo-badawczego dotyczącego poczucia bezpieczeństwa osadzonych w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz kongresach. Doktorat uzyskał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tematem pracy doktorskiej było wywieranie wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej. Aktualne zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się wokół szeroko rozumianego wywierania wpływu społecznego, zachowania się człowieka w izolacji więziennej oraz bezpieczeństwa osób pozbawionych wolności.

http://nowacki.edu.pl/

https://www.researchgate.net/profile/Zbigniew-Nowacki

https://independent.academia.edu/ZbyszekNowacki

https://pl-pl.facebook.com/zbyszek.nowacki.9

 

 

 

Dorobek naukowy

Pozostałe osiągnięcia

  • Członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego oraz  Rady Naukowej Koła Terenowego w Kielcach Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego

dr Zbigniew Nowacki