mgr Robert Nowacki

Ppłk SW, pełni służbę na stanowisku starszego specjalisty w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika. Kieruje Pracownią Ochrony i Obrony Jednostek Organizacyjnych Służby Więziennej. Realizuje zajęcia m.in. z przedmiotów zagadnienia bezpieczeństwa i bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej użycia środków przymusu bezpośredniego w Służbie Więziennej, zarządzaniu w trakcie zagrożeń dla bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz realizacji procedur ochronnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dorobek naukowy

 • CHARAKTERYSTYKA KOMPONENTÓW OCHRONNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO W JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH

  Robert Nowacki

  International Journal of New Economics and Social Sciences, 2023
 • Robert Nowacki, Jakub Werbiński

  Law • Education • Security, nr 120, Warszawa 2023
 • Dziesięć lat obowiązywania ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej – doświadczenia w Służbie Więziennej

  Robert Nowacki

  Law • Education • Security, nr 119, Warszawa 2023
 • Oddział mieszkalny jako fundamentalny element w bezpieczeństwie penitencjarnym – rola oddziałowego

  Marcin Strzelec, Robert Nowacki

  The Prison Systems Review, nr 117, Warszawa 2022
 • Bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych w czasie pandemii COVID -19. Doświdczenia polskie

  Tomasz Kośmider, Robert Nowacki, Jakub Werbiński

  The Prison Systems Review, nr 116, Warszawa 2022
 • Dowódca zmiany w Służbie Więziennej – aspekty prawne i wykonawcze

  Robert Nowacki

  The Prison Systems Review, nr 115, Warszawa 2022
 • Zastosowanie kształcenia zdalnego w doskonaleniu zawodowym funkcjonariuszy Służby Więziennej na przykładzie Kursu dla funkcjonariuszy służby więziennej pełniących służbę na stanowisku monitorowego

  Robert Nowacki, Karolina Kostera,Marcin Strzelec (red.)

  Wybrane aspekty kształcenia funkcjonariuszy służb mundurowych, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2022
 • Wykorzystanie potencjału Straży Leśnej w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego

  Tomasz Kośmider, Piotr Baczar, Robert Nowacki, Jakub Werbiński, Daniel Mielnik

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021
 • Projekt ,,Pilotażowe kompleksy penitencjarne”, moduł nr II pn. „Modernizacja systemu szkolenia kadry Służby Więziennej”

  Robert Nowacki

  Finansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego; 2020-2021
 • Preventive use of direct coercive measures as essential tools for the implementation of statutory protective activities in the polish prison service.

  Robert Nowacki

  Journal of security and sustainability issues, Volume 11, 2021
 • Szkolenie zawodowe funkcjonariuszy Służbie Więziennej w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego

  Robert Nowacki, Tomasz Kośmider (red.)

  Szkolenie funkcjonariuszy służby więziennej w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego – wprowadzenie do problematyki Warszawa : Episteme ; 2020
 • Kompetencje Służby Więziennej w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego

  Robert Nowacki, T. Kośmider (red.)

  Środki przymusu bezpośredniego. zakres i sposoby użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa Warszawa : IWS ; 2020
 • Dependence of the state of public finances on their transparency and the level of corruption in a country.

  Robert Nowacki, Inna Shkolnyk, Olga Kozmenko, Borys Mershchii.

  Economics & Sociology, Vol. 13, No. 4, 2020

Dorobek dydaktyczny

Ukończone szkolenia

 • Szkolenie dla prowadzących zajęcia zdalne realizowane przez Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

 • Szkolenie metodyczne dla kadry dydaktycznej z uwzględnieniem metodyki kształcenia zdalnego realizowane przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.

 • Szkolenie „Aktywujące metody szkolenia” realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

 • Kurs „Czynności profilaktyczne dla wykładowców szkół Służby Więziennej” realizowane przez Europejską Platformę Edukacyjną współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dorobek dydaktyczny

 • wykładowca Zakładu Szkolenia Ochronnego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w latach 2011-2016;

 • wykładowca Zakładu Technik interwencyjnych i Szkolenia Strzeleckiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w latach 2006 -2011;

 • Pomysłodawca oraz współautor programu doskonalenia zawodowego dla pełniących służbę dowódców zmian z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego oraz czynności administracyjnych związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem osadzonych z jednostek penitencjarnych, którzy ukończyli szkolenie specjalistyczne dowódców zmian przed 5 czerwca 2013 roku.

 • Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w tym przy wykorzystaniu zdalnego nauczania w szkoleniach w Służbie Więziennej:

  • zawodowych w korpusie podoficerskim, chorążych oraz oficerskim;
  • specjalistycznych: kierowników działów ochrony, dowódców zmian działów ochrony, oddziałowych działów ochrony, dowódców Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, dla funkcjonariuszy wchodzących w skład Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, dla kadry kierowniczej z zakresu kierowania zespołem ludzkim oraz zarządzania jednostkami organizacyjnymi
 • Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w doskonaleniach zawodowych:

  • dla funkcjonariuszy wchodzących w skład grup konwojowych;
  • dla pełniących służbę dowódców zmian z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego.
 • Współautor programów szkoleń zawodowych, specjalistycznych oraz doskonaleń zawodowych o tematyce ochronnej w Służbie Więziennej.

 • Autor i współautor materiałów dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Dorobek organizacyjny

 • Kierownik Zakładu Szkolenia Ochronnego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w latach 2016-2019

  2016 -2019
 • Przewodniczący zespołu do opracowania nowego modelu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej – w części unitarnej moduł C ochronny

Pozostałe osiągnięcia

Uzyskanie I lokaty w nauce w trakcie :

Szkoły Oficerskiej Służby Więziennej – 2007r.

Szkoły Chorążych Służby Więziennej – 2005r.

Szkoły Podoficerskiej Służby Więziennej – 2002r.

Zajęcie II miejsca w II Krajowych Mistrzostwach Służby Więziennej w zakresie Technik Interwencyjnych i Samoobrony w konkurencjach: działań zespołowych, działań drużynowych – październik 2005 r.

Ukończone szkolenia specjalistyczne oraz kursy instruktorskie z zakresu tematyki ochronnej i kierowania zespołem ludzkim oraz zarządzania jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej.

mgr Robert Nowacki