Profile badaczy

Pracownicy
Dyscypliny naukowe

A

nauki o zarządzaniu i jakości

B

nauki o bezpieczeństwie
nauki prawne
nauki o bezpieczeństwie
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o rodzinie
nauki prawne

D

nauki prawne
nauki o zarządzaniu i jakości

G

nauki prawne
nauki o zarządzaniu i jakości
pedagogika

I

nauki prawne

J

nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne
pedagogika

K

nauki o rodzinie
pedagogika
nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika
nauki prawne
nauki o bezpieczeństwie
pedagogika
nauki o bezpieczeństwie
ekonomia i finanse
nauki o rodzinie
nauki o bezpieczeństwie
nauki prawne
historia, pedagogika
nauki o bezpieczeństwie
nauki o bezpieczeństwie

L

nauki o rodzinie
nauki o bezpieczeństwie
filozofia, pedagogika

M

nauki prawne
nauki o zarządzaniu i jakości
nauki o bezpieczeństwie
pedagogika, pedagogika

N

nauki o rodzinie
nauki prawne
nauki socjologiczne, pedagogika
nauki o bezpieczeństwie
pedagogika
pedagogika

P

nauki prawne
nauki o zarządzaniu i jakości
pedagogika

R

nauki o bezpieczeństwie
nauki prawne
pedagogika

T

nauki o bezpieczeństwie

W

nauki o bezpieczeństwie
pedagogika
nauki o zarządzaniu i jakości

Z

pedagogika
nauki o bezpieczeństwie